Maddi sıkıntı yaşayan Ermeni okulları için çalışma grubu oluşturuluyor

Patrikhane'den yapılan açıklamada maddi açıdan zor durumda olan Kumkapı, Samatya, Feriköy ve Topkapı okullarının sorunları çözüm bulmak için çalışma yürütüldüğü açıklandı. Bu okulların ihtiyaçlarını incelemek için bir komisyon kurulacak. Uzmanlar ve hayırseverlerden oluşan bir grup da kapatma, birleştirme ve destekleme gibi seçenekler üzerinde çalışacak.

Patrikhane'den yapılan açıklamaya göre maddi açıdan zor durumda olan okulların sorunları çözüm bulunması için Patrik Maşalyan tarafından Ermeni Vakıflar Birliği'ne bir çağrı yapıldı.  Sözkonusu dört okuldan bütçelerine dair bir rapor talep edildi. Konuyla ilgili yeni bir toplantı yapılacak. Öte yandan uzmanlar ve hayırseverlerden oluşan bir grup da kapatma, birleştirme, destekleme gibi seçenekler üzerine çalışıp bir rapor sunacak. Nihai kararın Merkezi Masa organlarınca verileceği öğrenildi. 

Patrikhane Sekreteryası imzasıyla yapılan açıklama şöyle: 

"Bilindiği üzere, CORONA SALGINI dolayısıyla sarsılan cemaat ekonomimizde en kırılgan kesim gelirleri kısıtlı okullarımız ve onların ciddi bütçe açığıdır. Bununla ilgili Patrikliğimize başvuran okullarımız için aşağıdaki şekilde bir yol haritası hazırlanmıştır.

Patrik Hazretleri 30 Nisan 2020 tarihli bir mektupla durumu Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB) Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu’na ileterek bu konuyla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğini bildirmiştir. Sayın Şirinoğlu Vakıflar Birliği haberleşme mecrasından Patrik Hazretleri’nin bu mektubuyla ilgili duyuruyu yapmıştır.

Mektupta öncelikle maddi yardıma ihtiyacı olan okulların “ayrıntılı” bütçelerini, ihtiyaç kalem ve miktarlarını acil olarak belirleyerek çözüm makamı olan, ERVAB’a sunması gerektiği belirtilmiştir. Vakıflar ilgili raporlarını hazırlamak için çalışmaya başlamışlardır.

İhtiyacı olan dört Cemaat Okul Başkanı (Kumkapı, Samatya, Feriköy, Topkapı) ERVAB’a sunacakları raporlar hakkında ortak bir şablon ve standart oluşturulması için aralarında anlaşarak Patrik Hazretlerinden randevu talep ederek bu konularda bir istişare toplantısı talep ettiler. Sınırlı katılımlı bu toplantı 7 Mayıs 2020 tarihinde Patrikhanede gerçekleştirildi.

İhtiyacı olan bu okulların hazırlayacağı ayrıntılı raporlar en kısa zamanda Patrikliğe ve ERVAB başkanlığına sunulacaktır.

Bundan sonra izlenecek yol haritası ise şöyle olacaktır:

-Gelen raporlar için Vakıflar Birliği İdare Heyeti, salgın protokolleri el verdiği ölçüde, Patrikhanede toplantıya çağrılacak ve bu raporlar ele alınacaktır. (Bu İdare Heyeti, S.P. Hastanesi Y.K. Başkanı, okulu olan Vakıfların Y.K. Başkanları ile seçilmiş diğer üç Vakfın Y.K. Başkan, üç Din Adamı ve Patriklik koordinatöründen oluşan 21 kişilik merkezi masadır.)

-Bu raporların incelenmesi için acil bir komisyon kurulacaktır.

-Tüm Vakıfların bütçelerinin talep edilmesi, gelir fazlası olanların ve miktarlarının tespiti yapılacaktır.

-Okullarımızın genel durumunu ele alarak ekonomik modelleme yapacak (birleştirme, kapatma, süspanse etme gibi) bir çalışma gurubu oluşturulacaktır. Bu gurup uzmanlar ve hayırseverleri de içine alarak halka açık ve şeffaf platformlarda bu konuyu araştıracak ve önerilerini ERVAB’a sunacaktır.

-Salgın dönemindeki cemaatin diğer sorunları, özellikle işsizlik ve ekonomik sorunlar ele alınacaktır.

-Kurulması öngörülen Vakıflar arası Finans Destek Komisyonu aktif hale getirilecektir."

        

Kategoriler

Toplum