Kültür Bakanlığı: Sanasaryan’da ihaleye engel bir durum yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı HDP milletvekili Garo Paylan’ın mülkiyeti Ermeni toplumuna ait olan Sanasaryan Han’ın restorasyon karşılığı ihaleye verilmesine dair yönelttiği soru önergesini yanıtladı.

Bakanlık ihaleye engel herhangi bir durum bulunmadığını, Türkiye Ermeni Patrikliği’nin açtığı tapu tescili davanın Yargıtay tarafından reddedildiğini belirtti. 
Yanıtta Sanasaryan Han’dan sağlanacak gelirin vakfiyede yazıldığı üzere Patrikhane’ye ödenmesi yönündeki talebin davasının ise  Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde halen görülmekte olduğu belirtilerek, bu durumun gelirlerin iadesi ile ilgili olduğu, ihaleye engel bir durum teşkil etmediği ifade edildi. 
Yanıtta ihaleyi kazanan şirket ile 28 Şubat 2020 tarihinde sözleşme yapıldığı, ihaleyi kazanan GAP-San Turizm şirketinin ihaleye katılmasına engel bir durumunun olmadığı ifade edildi.
Açıklamada GAP-San şirketinin eleştirilere konu olan daha önceki 4. Vakıf Han restorasyonu ile ilgili sorular için de “Denetimi idaremiz teknik heyeti tarafından yapılmış olup herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır” dendi. 
Mülkiyeti Ermeni toplumuna ait olan Sirkeci'deki Sanasaryan Han için Türkiye Ermeni Patrikliği tarafından dava açılmış, Yargıtay 2017 yılında  davacıları haklı bulurken bir yıl sonra tem tersi yönde bir karar alarak hanın mülkiyetini VGM’ye (Vakıflar Genel Müdürlüğü) vermişti. Bu karar üzerine Patrikhane adına hukuki süreci yürüten avukat Ali Elbeyoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Elbeyoğlu hukuki süreç devam ederken ihale yapılmasını eleştirmişti. Elbeyoğlu Anayasa Mahkemesi’ndeki davanın ötesinde, handan elde edilecek gelirlerin vakfiyede yazıldığı şekliyle Ermeni öğrenciler yararına kullanılması için idare mahkemesine başvurduklarını da söylemişti.

Tepki yaratmıştı
İhale öncesinde 23 Ocak’ta Patrikhane’den yapılan açıklamada ise “Anayasa Mahkemesi’ndeki 2019/6264 sayılı bireysel başvurumuz henüz karara bağlanmadan ve yargı süreci halen devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Han’ı ihaleye çıkarmasının hakkaniyete uygun düşmediğini belirtmek isteriz. Ayrıca bu ihalenin ve ihale sonrası aşamaların talep ettiğimiz hak üzerinde bir etkisi olamayacağı da aşikârdır" denmişti.
İhale sonrasında HDP milletvekili Garo Paylan VGM'nin bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırlamıştı. "Sanasaryan Han geri döndürülemez bir sürece sokuluyor" diyen Paylan soru önergesinde şu ifadelere yer vermişti: 

1. Sanasaryan Han’ın, mülkiyetinin Ermeni toplumuna iade edilmesi konusunda yargı süreci devam ederken, otel yapılmak üzere hakkında şaibeler bulunan bir şirkete 35 yıllığına kiralandığı ihaleye onay verecek misiniz?
2. Tarihi Sanasaryan Han’ın ‘aslına bağlı kalınmaksızın restore edileceği’ konusundaki haklı endişeleri gidermek adına, Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınacaktır?
3. Önceki restorasyon uygulamasıyla kamuoyunda tartışma yaratan Gapsan-Eserler adlı şirketin VGM tarafından düzenlenen ihaleye katılabilmesini nasıl açıklarsınız?
4. Bahsi geçen şirketin, üstlenicisi olduğu önceki restorasyon uygulamaları denetlenmiş ve geçmiş uygulamalarına dönük soruşturma başlatılmış mıdır?
5. İhale, hangi gerekçeyle basına kapalı yapılmıştır?
6. Gapsan-Eserler şirketi ihaleyi hangi şartlarla kazanmıştır?
7. Ermeni Patrikhanesi, devam eden davayı kazanması durumunda, ihaleyi kazanan şirketle ilişkisini hangi şartlarla sürdürmek durumunda kalacaktır?"

Kategoriler

Güncel