NAZAR BÜYÜM

Nazar Büyüm

DÖNÜP BAKTIĞIMDA 

Kavala ne yaptı?

Üstüne vazife olmayan ne varsa onları yaptı. Yüzlerce örneği var, hangi birini saymalı… Kars’ta, Diyarbakır’da, Marmara depreminde, İstanbul’da… Anadolu Kültür ne yaptı, neler yaptı diye bir bakın, dökümün bir bölümü orada.

Vicdan insanın hem nimeti hem lanetidir.

Kavala ne yaptı, Osman ne yaptı?
Ne yapmış olabilir ki… 1000 gündür hapiste!

Osman’ın ne yaptığını savcının, savcıların iddianamesinde bulamazsınız…
Savcının, savcıların iddianamesinde Osman’ın ne yapmadığını görür, öğrenirsiniz.
Ve işte Osman, o yapmadıklarından ötürü 1000 gündür zindanda!

Peki, Osman ne yaptı?

Osman’ın ne yaptığını bıraktığı yüzlerce izde, onunla karşılaşmış, tanışmış, birlikte çalışmış binlerin izlenimlerinde, düşüncelerinde, anılarında bulabilirsiniz.

Onu tanıyanlar, onu bir kez bile görmüş olanlar Osman’ın ne yaptığını, niçin hapiste çürütülmek istendiğini bilir.

KAVALA NE YAPTI?

Üstüne vazife olmayan ne varsa onları yaptı. Yüzlerce örneği var, hangi birini saymalı… Kars’ta, Diyarbakır’da, Marmara depreminde, İstanbul’da… Anadolu Kültür ne yaptı, neler yaptı diye bir  bakın, dökümün bir bölümü orada.

Örneklerden birkaçı: Suriyeli insanlar dolup taşan milyonlarıyla  gelip sığındığında Osman, kış ayazında,  uyduruk çadırlardaki o  insanlar için acaba seyyar soba çare olur mu, diye uğraştı.

KAVALA NE YAPTI?

Kültür tüketildikçe çoğalan tek değerdir, dedi. Bu toprakların ürettiği nice kültür varsa, nice kültür etkinliği varsa, Osman yanında, arkasında, içinde oldu.

Yayınevleri kurdu. İşte İletişim Yayınları. İşte Ana Yayıncılık. İşte İletişim’de binlere varan edebiyat, sosyal bilim eseri. Ana Yayıncılık’ta dünyanın 1 numaralı ansiklopedisinin
Türkçe’sini yayımladı. AnaBritannica. Sonra Britannica Compton’s. Sonra Temel Britannica.


Osman’ın karşısına gelen, Osman’ın karşısına bir sorunla gelen, Osman’ın karşısına katkısı olabilecek herhangi bir durumla gelen herkes, ama herkes, karşısında dinleyen, nasıl yardım edebileceğini düşünerek dinleyen bir insan, bir vicdan, bir kalp buldu.

KAVALA NA YAPTI?

Nerde iyi ve güzel, nerde adil ve doğru varsa Osman orada oldu. İnsanlığını yitiren bir ülkede
insan oldu.

İşte bunu yaptı. İyiliğiyle, dürüstlüğüyle, insaniyetiyle tehlikeli örnek oldu. Böyle bir insanın elbette cezalandırılması gerekir.

Osman kurulmak istenen düzenin alışkın olmadığı, tanımak istemediği bir insan türüdür. Amaçlanan düzen buna tahammül edemez, bilmediğinden ürker, korkar. Bildikleriyle baş edebilir, onlar kendisine biata hazırdır; onları alır, terbiye eder. Ama Osman gibiler ‘terbiye’ edilemez, ıslah edilmeleri için  cezalandırılmaları gerekir. İşte şimdi, 1000 gündür, ceza görüyor.

Aklını yitirmemiş bir ülkede Osman Kavala ve onun gibi insanlar el üstünde tutulur. Desteklenir. Onurlandırılır. Çünkü bir ülke Osman Kavalalarıyla onur kazanır. Yaşadığımız bu bizim ülkemizde ise…

Vicdan insanı insan yapan değerlerin başında gelir. Vicdanı tanımayan bir ülkede ise insanın laneti olur, başını beladan belaya sokar. İşte Osman, laneti bir an olsun aklına getirmeyen,
yaptıklarını büyütmeden kalbinde gizleyen, yükünü yüksünmeden taşıyan, serapa vicdan bir insandır.

Osman Kavala soyu tükenen bir insandır. İnsan soyunun, soylu insanın Osman’a sahip çıkması, onu koruması, yaşatması, çoğaltmaya çalışması gerekir.

*****

27 Temmuz akşamı, Osman Kavala’nın hapisteki 1000. Günü akşamında, Youtube’da ‘Osman Kavala ile Nasıl Tanıştım’ programını izledim. Mehveş Evin’in sunduğu videoda coğrafyanın her köşesinden 18 insan Osman’la nasıl tanıştıklarını, Osman’la hangi çalışmalarda birlikte olduklarını anlattılar. Çoğunu dinlerken gözlerim yaşardı. Berlin’den bir soprano kızımızıdinlerken resmen ağladım. Aşağıda link’ini veriyorum, seyredin. Bu yazının, bir yazının anlatabileceğinden kat kat fazlasını duyacaksınız.

Osman Kavala'yla Nasıl Tanıştım?