Moskova'da Karabağ zirvesi: Başbakan yardımcıları çalışma grubu kuracak

Rusya lideri Putin'in inisiyatifiyle Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev savaştan sonra ilk kez biraraya geldi . Üçlü görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmanın koşullarına uyulduğu, ciddi olayların yaşanmadığı ve Rus barış gücünün yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdiği sonucuna vardıklarını ifade etti.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları görüşmeleri önemli ve faydalı olarak niteleyen Putin, Dağlık Karabağ'da altyapı projelerinin geliştirilmesiyle ilgili ortak açıklama imzaladıklarını söyledi.

Rusya lideri, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım altyapısıyla ilgili sorunların çözümü için üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kuracaklarını belirtti.

Putin, "Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik" dedi.

Ortak açıklama kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği bir çalışma grubu kurulacağını anlatan Putin, "Başbakan yardımcıları da, en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar" ifadelerini kullandı.

Putin'in ardından söz alan Aliyev, üç liderin Moskova'da bir araya gelmesinin tarafların çözüme yönelik çabalardan sonuç elde etme niyetinde olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Aliyev, "Ateşkesin üzerinden iki ay geçti ve 9-10 Kasım tarihli anlaşmayı imzalayan liderlerin bugün Moskova'da buluşması, sonuç elde etme niyetinde olduklarını, eylül-kasım döneminde yaşananların üzerine çizgi çekmek istediklerini gösteriyor" dedi.

Aliyev, ulaşım altyapısındaki engellerin kaldırılması konusunda "Bu, bölgenin kalkınmasına büyük dinamizm kazandırabilecek bir alan. Zira ulaşım hatlarının açılması, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve komşularımızın çıkarlarına hizmet ediyor. Komşu ülkelerin ulaşım koridorlarının inşasına ve bölgemizde kapsamlı bir ulaşım ağının kurulmasına aktif olarak katılacağından eminim" diye konuştu.

Paşinyan da, bugün kabul edilen ortak açıklamanın bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebileceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı, "Bugünkü açıklama gerçekten önemli ve bu açıklamadaki mutabakatların hayata geçirilmesi bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebilir, ekonomik yenilikler de daha güvenilir güvenlik garantilerini beraberinde getirebilir. Bu alanda yapıcı şekilde çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Tek bir görüşmeyle tüm sorunları çözmenin imkansız olduğuna da dikkat çeken Paşinyan, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bizim için en önemli konu, insani konular. Özellikle de 9 Kasım tarihli ortak açıklamanın 8. maddesine öngörülen esir değişimi konusu" diye ekledi.

Üzerinde mutabakata varılan metin şöyle:

“Biz Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. H. Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı N. V․ Paşinyan ve Rusya Federasyonu Başkanı V. V. Putin, aşağıdakileri duyuruyoruz ․

1. 9 Kasım 2020’de kabul edilen, Bölgedeki Tüm Ekonomik ve Ulaşım İlişkilerinin Engellerinin Kaldırılmasına İlişkin Bildiri’nin 9. Maddesinin uygulanması için, Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcıları başkanlığında üçlü bir çalışma grubunun kurulması konusundaki V. Putin’in önerisi destekliyoruz.

2. Çalışma Grubu, 30 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştireceği ilk toplantısının sonuçlarına istinaden, demiryolu ve karayolu iletişimini ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılan diğer konuları öncelikli olarak kabul edip, Deklarasyonun 9. Maddesinin uygulanmasından doğan ana çalışma alanlarının bir listesini derleyecektir.

3. Ana faaliyetlerin yürütülmesi için, Çalışma Grubu Eş Başkanları, Tarafların yetkili makamlarının temsilcileri ve kuruluşların yetkililerini içerecek olan bu alanlardaki uzman alt gruplarının oluşumunu onaylayacaktır.

Uzman alt grupları, çalışma grubu toplantısından sonraki bir ay içinde, uygulanması için gerekli kaynakların ve önlemlerin sunulacağı bir proje listesini, Taraflarca en üst düzeyde onaylanması amacıyla sunacaklardır.

4. Çalışma grubu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirilen uluslar arası taşımacılığın düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için gerekli yeni taşımacılık altyapı tesislerinin kurulması ve inşa edilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda, ayrıca,  Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti bölgelerinden geçecek olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen taşımacılık için, 1 Mart 2021 tarihine kadar, Tarafların en üst düzeyde onayı için liste ve takvim sunacaklardır. “

(Sputnik, Ermenistan Kamu Radyosu)

Kategoriler

Güncel