TİB kayıtları Emniyeti yalanlıyor; sanıklar doğrudan irtibatlı

Hrant Dink cinayeti davasında müdahil avukatları, Emniyet'in, savcını isteği doğrultusunda hazırladığı raporda dile getirdiği 'TİB kayıtlarının incelenmesi sonunda sanıklar arasında irtibat bulunmadığı' iddiasını çürüttü. Avukatlar, kayıtlarda, sanık ve şüphelilerle irtibatlı kişiler olduğunu tespit etti. Fethiye Çetin'in mahkeme heyetine sunduğu dilekçenin metnini yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi kurucusu ve Yayın Yönetmeni  Hrant Dink cinayeti davasının görüldüğü Beşiktaş 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müdahil avukatlar, mahkeme heyetine TİB kayıtlarına ilişkin dört sayfalık dilekçe sunarak, tedbir talebinde bulundu. Avukatların heyete sunduğu dilekçeyi yayınlıyoruz:

Mahkemenize,  celse arasında bir dilekçe vermiş ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan gönderilen kayıtlar üzerinde uzman kurum marifetiyle inceleme yapılarak olay yerindeki şüpheli şahısların telefon bilgilerinin tespitinin ardından tespit edilecek numaralara ilişkin HTS kayıtlarının da muhafaza ve tespitini talep etmiştik.  Sayın Mahkemeniz, 26.12.2011 tarihli ara kararında, talebimizin bir önceki celsede verilen muhafaza kararı ile karşılandığını ve bu nedenle yeniden karar verilmesine yer olmadığını belirtmiştir.

Bunun üzerine TİB’den gelen kayıtlar tarafımızdan incelenmiş ve bu kayıtlar üzerinde aşağıda aktaracağımız yöntem doğrultusunda bir analiz yapılarak son derece önemli bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

1-Sanık ve şüphelilerle irtibatlı kişiler tespit edilmiştir:

Öncelikle belirtmeliyiz ki, TİB tarafından gönderilen 6235 görüşme ve 9300 numaranın yer aldığı kayıtlarda, Mahkemenizde yargılanmakta olan sanıklarla irtibatlı herhangi bir kişinin olmadığı bilgisi doğru değildir. Bu kayıtlarda bulunan kimi telefon numaraları ile dosya sanıklarının doğrudan irtibatı tespit edilmiştir.

Dosyamız sanıklarından Mustafa Öztürk ve Salih Hacısalihoğlu ile doğrudan irtibatlı olan ve çok sayıda görüşme yaptığı tespit edilen numaraların olay günü ve saatinde olay yerinde olduğu, olay günü bazı görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. (Ek1a)

Olay günü bölgede bulunan 5 kişinin (veya numaranın) sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğu ve olay gününden önce değişik tarihlerde değişik kereler görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Örneğin, xxxxxxx numaralı telefondan sanıklardan Mustafa Öztürk ile 22.10.2005-27.01.2007 tarihleri arasında muhtelif zamanlarda 19 görüşme yapıldığı dosyadaki mevcut belge ve kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu numaranın olay günü olay yerinde olduğu da TİB’ten gelen kayıtlarda açıkça görülmektedir.

Gelen kayıtların incelenmesinde olay yerinde bulunan ve sanıklarla irtibatlı 5 kişi rahatlıkla tespit edildiği gibi olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kişinin de yine sanık ve şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, Ek 1a’daki listede sanıklarla doğrudan irtibatı olan şahıslar bulunmaktadır. Ek 1b ise bu şahısların irtibatlı olduğu ve olay yerinde bulunan kişilerin listesini içermektedir. Yani Ek 1b’de yer alan şahısların dosya sanıkları ile irtibatının olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle, Ek 1b’de yer alan isim ve numaraların HTS kayıtlarının da ileride yapılacak incelemeler açısından gerekli olacağı düşünüldüğünden bu kayıtların da muhafazası gerekmektedir.

Bu kadar kısa zamanda ve çok hızlı bir biçimde tarafımızca yapılan bir çalışmada dahi elde edilebilen sonuçların teknik olanaklar bakımından çok gelişmiş olduğunu bildiğimiz emniyet birimlerince nasıl görülemediğini ve bunun doğru bir bilgi imiş gibi savcılığa nasıl rapor edildiğini bir hata olarak değerlendirmek asla mümkün değildir.

Bu kayıtlara ulaşmamızın çok zaman aldığı ve zor olduğu gerçeği ile İstanbul Emniyetinin bu kayıtlardan hiçbir veriye ulaşılamadığı şeklindeki açıklamasını birlikte değerlendirdiğimizde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yargı makamlarını yanıltma, delil karartma, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleme yönündeki tutumunu ısrarla sürdürdüğünü not etmek gerekir.

2- Olay günü sabah ve öğleden sonra olay yerinde görüşme yapan kişiler:

1- Bilindiği üzere, Hrant Dink’in öldürüldüğü gün olan 19.01.2007 tarihinde, şüpheli görünen bir şahsın Akbank önünde (saat: 14.53) ve Saray Kumaşçılık önünde (saat: 11.16) olmak üzere iki noktadan cep telefonu ile konuştuğu güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilmiştir.

Bu şahsın kimliğinin tespit edilebilmesi için talebimiz üzerine TİB’den olaydan yaklaşık beş yıl sonra gönderilen kayıtlarda Saray Kumaşçılık ve Akbank ATM güvenlik kameralarının zaman göstergeleri uyumlulaştırılmış ve inceleme bu farklılık gözetilerek yapılmıştır.

3- Her iki kameranın zaman göstergeleri arasındaki fark gözetilerek tespit edilen görüşme anlarının GSM operatörlerinin baz istasyonlarının zaman göstergeleri ile eşzamanlı olmayabilecekleri de değerlendirilerek, şüpheli şahsın telefonda görüştüğünden emin olunan andan geri ve ileriye doğru 3 dakikalık zaman diliminde telefon görüşmesi yapan numaraların listesi çıkarılmıştır. (Ek2)

Bu listede, böylelikle hem sabah 11.16.37 ile 11.17.46 arasında Saray Kumaşçılık önünde hem öğleden sonra 14.53.17 ile 14.53.56 arasında görüşme yapılan numaralar görülmektedir.

Daha ayrıntılı bir inceleme yapabilmek ve varılan sonuçları netleştirmek için, a)“şüpheli” görüşmelerin yapıldığı numaraların HTS dökümlerinin incelenmesi, b)bu numaraların hangi mobil telefon cihazlarında kullanıldığının tespit edilmesi, c)gsm operatörlerinin baz istasyonları haritalarının temini gerekmektedir.

Bu nedenle;

a) Ek 1a, Ek 1b ve Ek 2’de yer alan listedeki numaraların olay tarihi olan 19.01.2007’den geriye doğru 5 ay ve ileri doğru 1 aylık süreye ait HTS dökümlerinin istenmesini,

b) Şüpheli görüşmelerin bölgede hangi noktalarda yapıldığının tespiti açısından 19.01.2007 tarihinde bölgede bulunan baz istasyonlarının yerlerini ve açılarını gösteren haritaların istenmesini talep ediyoruz.

Bildiğiniz üzere, bu talep tarafımızdan ilk kez olarak 2008 yılının Ekim ayında, 2007/972 sayılı dosya ile yürütülen soruşturma kapsamında talep edilmiş ancak sonuç alıcı bir işlem yapılmamıştı.

Bu kez aynı talep, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dile getirildi ancak önce ilgili kurumun savsaklaması ve ardından Mahkeme kararına itiraz ettiğini belirten cevabi yazısıyla karşılaşıldı. Israrlı talepler ve kamuoyunun baskısı sonucunda bu kayıtların yasal saklama süresinin sonuna gelindiğinde gönderilmesi, bu kayıtlardan beklenen yararın ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının önünde bir engel teşkil ettiği açıktır.

Ayrıca gelinen noktada, dilekçemiz içeriğinde aktardığımız şekilde, bu kayıtların incelenmesi ile dosya sanıkları ile irtibatlı kişilerin tespit edilmiş olduğu, olay gününden önce sanıklarla bu kişiler arasında pek çok görüşme yapıldığı gerçeği karşısında bu kayıtların önemi artmaktadır ve titizlikle ele alınması gerektiği  kuşku götürmez bir gerçekliktir.

Bu haklı talebin bugüne kadar yerine getirilmemiş olmasının olumsuz sonuçlarını kısmen de olsa ortadan kaldırabilmek ve bu kayıtların bugüne kadar gönderilmemiş olmasının arkasında yatan saiklerle ilgili müvekkiller ve tüm kamuoyunda oluşan şüpheleri ortadan kaldırabilmek, Ogün Samast’ın olay yerinde yalnız olup olmadığı sorusunun cevabını bulabilmek, örgütün diğer üyelerini ortaya çıkarabilmek için bu kayıtlar üzerinde daha detaylı bir inceleme yapılması ve olay gününden bir gün öncesine ve olay gününe ait tüm görüşme kayıtlarının incelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle;

a) 18.01.2007 ve 19.01.2007 günü olay yeri ve çevresinde yapılan ve Ek 3’te listelenen baz istasyonlarından yapılan görüşmelere ilişkin tüm kayıtların ve

b) Ek 1a, Ek 1b ve Ek2’de yer alan listedeki numaraların olay tarihi olan 19.01.2007’den geriye doğru 5 ay ve ileri doğru 1 aylık süreye ait HTS dökümlerinde görülecek olan numaralara ilişkin tüm kayıtların muhafazası için tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederiz.

Ekler

Ek 1a- Kayıtlarda dosya sanıkları ile irtibatlı olduğu tespit edilen numaraların listesi

Ek 1b- Dosya sanıkları ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahısların irtibatlı olduğu ve olay yerinde bulunan şahısların listesi

Ek 2- Olay günü olay yerinde sabah ve öğleden sonra görüşme yapan kişiler (şüpheli şahsın görüşmelerine uyacak şekilde)

Ek 3- Olay yeri baz istasyonları listesi (TİB’ten gelen verilere göre)

 

 

 

Kategoriler

Güncel Dink Davası