Üç Horan yönetimi seçime direniyor

Beyoğlu Surp Yerrortutyun (Üç Horan) Kilisesi Vakfı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin kararına ve Vakıflar Müdürlüğü’nün yazısına rağmen seçim sürecini başlatmadı.

SAHAG GÜRYAN
sahagguryan@agos.com.tr

Vakıflar Müdürlüğü’nün Üç Horan yönetimine 6 Eylül’de gönderdiği ve seçimin yenilenmesini için tanıdığı 60 günlük süre 6 Kasım’da sona erdi. Apik Harabetoğlu başkanlığındaki yönetim, geçen sürede seçim duyurusu yapmadığı gibi seçmen listesini de askıya çıkarmadı. Bundan sonraki aşamada, Vakıflar Müdürlüğü’nün devreye girip bağımsız bir seçim tertip heyeti oluşturma olasılığı var.

Bağımsız heyet  oluşturulabilir

Vakıflar Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesi “Mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesine rağmen yönetim kurulu seçimine gidilmemesi durumunda, ilgili bölge müdürlüğünce cemaat mensupları arasından belirlenen seçim tertip heyeti, seçim işlerini yürütür” ibaresi mevcut. 2009 yılından bu yana yapılan iki seçimde de usulsüzlük yapan Üç Horan yönetiminin görev süresi, alınan mahkeme kararıyla sona erdi. Bu durumda Vakıflar Müdürlüğü devreye girerek cemaat mensupları arasından bir seçim tertip heyeti oluşturabilir. Ancak yönetmelikte bu kişilerin nasıl belirleneceğine dair bir hüküm yer almadığından, bu kişilerin nasıl seçileceği belirsiz. Bu aşmada Vakıflararası Dayanışma ve İletişim Platformu’nun devreye girebilir ve güvenilir isimlerden bir seçim tertip heyeti oluşturarak adil bir seçim yapılmasını sağlayabilir.

Yönetmelik taslağı hazır

Öte yandan, Düşünce Platformu’nun hazırladığı yönetmelik taslağı da tamamlandı. Platform üyeleri, taslağı en kısa sürede vakıf yöneticilerine, kanaat önderlerine, hayırseverlere sunmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.  Sunumlarda yapılacak müdahalelerin ardından Patrikhane’ye sunulacak olan ve Vakıf Müdürlüğü’nün onayından geçmesi gereken taslağın, Üç Horan seçimlerine yetişmesi güç görünüyor.

VADİP’ten il geneli çağrısı

VADİP Koordinasyon kurulu üyesi Harutyun Şanlı, Üç Horan yönetimine bir kez daha seçimi İstanbul geneline açma çağrısı yapıyor. “Apik Harabetoğlu yönetimi toplum nezdinde meşruiyetini yitirmiştir” diyen Şanlı, “60 günlük süre sona ermesine rağmen seçim yapmadılar. Bu onların son çırpınışları. Kendilerini bu cemaatin üyesi saysalardı çoktan istifa ederlerdi. Bu saatten sonra adil seçim yapacaklarına inanmıyorum, her defasında meşru olmayan yöntemlere başvuruyorlar. Biz seçim çevresinin genişletilmesi çağrısı yapıyoruz. Ya bölgesel olsun ya da İstanbul geneli olsun. Herkese seçme seçilme hakkı sağlansın. Bu sorun bir an önce çözülmeli” dedi.

VADİP toplanıyor

Beyoğlu Üç Horan ve Balat Surp Hıreşdagabet Kilisesi seçimleri 12 Kasım Pazartesi günü yapılacak toplantıda ele alınacak. Surp Pırgiç Hastanesi Bilek Salonunda yapılacak toplantıya, Vakıflar Meclisi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas da katılarak, el konan mülklerin iadesine ilişkin bilgiler verecek. Son toplantıda VADİP’ten ayrıldığını açıklayan Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı yöneticilerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

 

Haber 9 Kasım 2012 tarihli AGOS'ta yayınlandı.

Kategoriler

Toplum Vakıflar