Tıbrevank geleceği planlıyor

Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı, hukuki kimliğini tekrar kazanmasını ve kuruluşunun 60. yıldönümünü, 2 Aralık Pazar günü Kumkapı Harutyun Amira Bezciyan Salonu’nda kurulan sevgi sofrasında kutladı.

 

Tıbrevank Lisesi Vakfı’nın madağı, eğlenceli ve  dinamik programıyla, dolu dolu geçti.

NIŞAN GÜREH
nisangureh@agos.com.tr

Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde yapılan Badarak ayininde toplumun, kültürel, sosyal ve manevi olarak gelişmesi için çalışan dört önde gelen isme liyakat nişanı verildi.

Patriklik’ten dört nişan

Başrahip Tatul Anuşyan’ın yönettiği, ilahilerin Hovsep Kuyumcu’nun şefliğindeki Kohtan Korosu tarafından seslendirildiği Badarak ayinine Başepiskopos Aram Ateşyan da katıldı. Ayin sırasında, toplumsal yaşama önemli katkılarda bulunan Hayk Nışan, Arsen Yarman, Mıgırdiç Sertşimşek ve Armen Kökciyan’a,
Türkiye Ermenileri Patrikliği’nce verilen
Golod ve Ormanyan nişanları takdim edildi. 

 


Toplumun kültürel, sosyal ve manevi olarak gelişmesi için çalışan dört isme liyakat nişanı verildi.

Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nde 34 yıl boyunca müdürlük görevini yürüten Hayk Nışan, en güç dönemlerinde okula ve vakfa sahip çıktığı için Ormanyan Nişanı’yla ödüllendirildi. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerinden Arsen Yarman, yayımladığı kitaplardan dolayı Ormanyan Nişanı’na; Mıgırdiç Sertşimşek ise, dünyanın dört bir yanında bulunan Ermeni kiliselerine verdiği destekten ötürü Golod Nişanı’na layık görüldü. Armen Kökciyan da, Patrikhane müzesinin sergi vitrinlerinin yapımını üstlenmesi başta olmak üzere, ihtiyaç duyan kiliselere verdiği destek nedeniyle ödüllendirildi.

Coşkulu madağ

Yönetim kurulunun yaş ortalaması diğer tüm vakıflarınkinden daha düşük olan Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı’nın madağı, öteki madağlardan farklı olarak, eğlenceli ve dinamik programıyla, dolu dolu geçti. Tıbrevank vakıf ve dernek yöneticilerinden oluşan koro, davetlileri, seslendirdiği iki Ermenice şarkıyla karşıladı. Ardından, Vakıf Başkanı Toros Alcan, lisenin kuruluşundan bu yana geçirdiği evreleri konu alan bir sunum yaptı. Hukuki kimliğinin belirsizliği nedeniyle son 30 yılın ‘kayıp yıllar’ olarak nitelendirildiğini ifade eden Alcan, “Ancak şimdi, Tıbrevank’ın genç, dinamik ve resmen seçilen bir yönetimi var. Tıbrevank, 1953 yılında olduğu gibi, kaybolmuştu, bulundu” dedi. Alcan, okulların fikriyatta ve ekonomide birleşmeleri gerektiğini belirterek, Anadolu yakasındaki Ermeni okulları arasında bu yönde işbirliği sağlamak için yürütülen çalışmalara da değindi: “Tıbrevank, Kalfayan ve Aramyan olarak ‘tek yürek, tek yönetim’ anlayışıyla çalışıyoruz. Projelerimiz arasında liseleri çeşitlendirmek de var. Aslında ortak bir kampus kurmanın zamanı geldi.”

Okul Müdürü Armen Saruhanyan, konuşmasında, öğrenci kayıplarının ilkokulda başladığını, bunun nedenlerini öğrenmek için yönetici, müdür, öğrenci ve velileri kapsayan bir araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Liselerin tek tip olmasının da sıkıntı yarattığını ifade eden Saruhanyan, liseleri çeşitlendirirken sosyal bilimlere ağırlık verilmesini gündeme getirdi.


Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı ve derneğinde görev alan yöneticilerin yaş ortalaması 35’in altında.

 

 

Haber 07.12.2012 tarihli Agos'ta yayınlandı

 

Kategoriler

Toplum Vakıflar Okullar