Ders kitaplarından ırkçı ifadeler ayıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yönetmeliğe göre ders kitaplarının insan haklarına aykırılık, cinsiyet, ırk, dil, din, renk, siyasi düşünce, felsefi görüş ve benzeri ayrımcılık içeremeyeceğini belirtti. Dinçer,'Hele ki, vatan hainliği gibi bilimsel yaklaşımdan uzak bir ifadenin ders kitaplarında kullanılması pedagojik açıdan da son derece sakıncalı bir durumdur' dedi.

 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Ortaöğretim 10. sınıf tarih dersi kitaplarında “Süryanilerin dış güçlerle işbirliği yaparak vatan hainliği yaptığı, arkadan vuran isyancılar” olarak gösterildiğini yönünde iddiaları Meclis gündemine taşıyan Süryani kökenli BDP Mardin milletvekili Erol Dora’nın soru önergesini yanıtladı. Tarih dersi 10. Sınıf ders kitabında Süryani vatandaşlarımız başta olmak üzere hiçbir vatandaşımızı üzecek ve onları ötekileştirecek ifade ve yaklaşımlara bütün öğretim programlarında ve ders kitaplarında olduğu gibi yer verilmediğini belirten Dinçer şunları söyledi:

 
“Milli Eğitim Bakanlığı Ders kitapları ve Eğitim araçları Yönetmeliği’nde ders kitapları 'insan haklarına aykırılık, cinsiyet, ırk dil, renk, siyasi düşünce, felsefe görüş ve benzeri ayrımcılık içermez' hükmü yer almaktadır. Hele ki vatan hainliği gibi bilimsel yaklaşımdan uzak bir ifadenin ders kitaplarında kullanılması pedagojik açıdan da son derece sakıncalıdır. Söz konusu yönetmelik gereği de hiçbir topluluğun herhangi bir suçlamayla itham edilmesinin doğru olmadığı düşünülmektedir.”
 

'Nefret yok birlikte yaşama duygusunu kazadırma amacı var'

 
İnsan haklarına aykırı, bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olmayan hiçbir ifadeye öğretim programlarında ve ders kitaplarında yer verilmediğini anlatan Bakan Dinçer, anayasa ve kanunlara aykırı hususlar içeren hiçbir ders kitabının da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından onay almadığını söyledi. Ders kitaplarında Süryani, Ermeni ve diğer halklarla ilgili nefret uyandıracak ifadelere yer verilmediğini kaydeden Bakan Dinçer, “Hatta Süryani, Ermeni ve diğer halkların kültürel özellikleri ders kitaplarında tanıtılarak Anadolu’da yaşayan ve nüfusları ne olursa olsun farklı millet ve dinlerin varlıklarından öğrencileri haberdar etmek ve onlara birlikte yaşama duygusunu kazandırmak amacıyla ayrıntılı bir şekilde bilimsel ve kültürel bilgilere yer verilmiştir” dedi.
 

10. sınıf tarih kitabı 2012 yılı içersinde incelenecek

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında da ders kitaplarında farklı halk ve inanç gruplarına yönelik nefreti körükleyecek hiçbir ifadeye yer verilmediğini ifade eden Bakan Dinçer, 10’uncu sınıf tarih dersi kitabıyla ilgili de şunları söyledi:

“Ermeni, Yunan, Pontus ve Süryanilerle ilgili konuların 10’uncu sınıf tarih dersi öğretim programında hangi biçimde yer alacağı belirtilmiştir. Buna göre 10’uncu sınıf tarih dersi öğretim programının 2’inci ünitesinin 11’inci kazanımı 'Osmanlı devletinde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar' biçimindedir. Bu kazanım çerçevesinde; Süryanilerin tarihsel kökeni, Süryanilerin Hıristiyanlık dinine girişiyle ortaya çıkan gelişmeler, 20’inci yüzyılda Süryanilerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları ele alınmıştır. Ayrıca 10’uncu sınıf tarih ders kitabında yer alan bilgi ve bölümler 2012 yılında ders kitaplarında yapılacak güncelleme çalışmaları sırasında dikkate alınarak tekrar gözden geçirilecektir.”
 
BDP Mardin Milletvekili Dora, konuyla ilgili Bakan Dinçer’le yaptığı görüşmede, Bakan’ın “rahatsızız” dediğini aktararak, Bakanın ayrımcı, ırkçı ifadeleri temizleyeceğine inandığını söyledi. Dora, farklı etnik kimlikteki halklarla ilgili olumsuz ifadelerin sadece o kimlikteki çocuklar için değil Türk, Kürt, Laz, Süryani bütün çocuklar için zarar olduğunu, kin ve nefreti körükleyeceği için yanlış olduğunu söyledi.
 
Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da ziyaretlerde bulunan ve Bakan Dinçerle de görüşen Pangaltı Mıkhitaryan Lisesi öğrencileri Bakan'dan benzer bir ricada bulunmuş, sonrasında ise tüm Ermeni okulları birleşerek Milli Eğitim Bakanlığı'na konuyla ilgili bir dilekçe sunmuştu.
 
(ANKA)