AİHM’de en çok mahkum edilen ülke Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkesi Başkanı Nicolas Bratza düzenlediği bir basın toplantısıyla 2011 yılı insan hakları ihlallerine dair bilgileri paylaştı. Bratza'nın paylaştığı bilgilere göre geçtiğimiz yıl (2011) içinde AİHM’de en fazla mahkum edilen ülke Türkiye oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde geçen yıl en fazla mahkum edilen ülkeler arasında Türkiye başı çekti.

AİHM Başkanı Nicolas Bratza, düzenlediği basın toplantısında Strasbourg Mahkemesi’nin 2011 yılı çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili bilgileri paylaştı, AİHM’in ülkeler aleyhine aldığı insan hakları ihlali kararlarıyla ilgili verileri sundu.

Bu verilere göre Türkiye, AİHM tarafından en fazla mahkum edilen ülke oldu. Türkiye geçen yıl 159 davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin en az bir maddesini ihlalden mahkum edildi.

Türkiye’nin 2011 yılındaki insan hakları ihlallerinin büyük bir bölümünü yargılama süresinin uzunluğu, adil yargılama hakkının ihlali, kötü muamelenin yasaklanması, etkili soruşturma hakkının ihlali ile mal ve mülkiyet hakkının korunmasıyla ilgili durumlar oluşturdu.

Sıralamaya göre 159 ihlal kararıyla birinci olan Türkiye’yi 121 davayla Rusya izledi. Ukrayna 105, Yunanistan 69, Romanya 58 ve Polonya da 54 davayla en çok mahkum edilen ülkeler oldular.

AİHM başkanı, Strasbourg mahkemesinde bekleyen davaların sayısının gittikçe arttığına işaret ederek üye ülkelerin kendi ulusal yargılarını AİHM içtihatlarına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne daha uygun hale getimeleri yönünde çağrıda bulundu. Bununla birlikte Bratza, insan haklarının lüks bir konu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.