‘Kimse kendisini ötekileştirilmiş hissetmemelidir’

Valiler toplantısında konuşma yaparak valilere seslenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül pozitif mesajlar verdi. Gül, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının asli vatandaş olduğunun altını çizdi ve tüm unsurları sahiplenerek onların öz yurdunda garip hissetmemelerini sağlamanın valilerin görevi olduğunu söyledi.

Ankara’da Valiler Toplantısı’nda valilere mesajlar veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tüm din, dil ve ırk mensuplarının öz yurdunda garip veya ötekileştirilmiş hissetmemelerini sağlamanın valilerin görevi olduğunu belirtti.

 ''Bugün belki devlet sistemimiz farklı ama tarihten gelen bir özgüvenimiz de var. Biz herhangi bir devlet değiliz. Dünyanın önemli devletlerinden, ülkelerinden birisiyiz. Dünyanın önemli olaylarında daima bizim söylediklerimize itibar edilir. Bölgemizde itibarı çok yüksek olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla böyle bir özgüven içinde hareket edince, ülkemizin de farklılıkları bizim zenginliğimizdir. Her ilimizin kendi geleneği, kültürü, bazı illerimizde farklı dillerde konuşulmakta, farklı inançlar söz konusudur. Bütün bunlar Türkiye'nin bir gerçeğidir. Bütün bunları sahiplenmek ve 'hepsi de bu ülkenindir' demek, hepimize büyük bir görev olarak düşmektedir. Bunu illerinizde siz yapacaksınız.

Bütün vatandaşlarımız bu ülkenin asli vatandaşlarıdır. Kimsenin kendini öz yurdunda garip, itilmiş, kakılmış hissetmemelidir. Siz devletin büyüklüğünü, otoritesini gösterirken, devletin sahiplendiğini, kucakladığını ve şefkatli yüzünü de göstereceksiniz. Bütün vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını, aidiyet duygularını güçlendirmek büyük sorumluluklarınızdan biridir.''

 

 

Kategoriler

Güncel Türkiye