Büyük Bizans Sarayı için duyuru

Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden çok sayıda uzman, Büyük Bizans Sarayı kalıntıları için duyuru yaptı. Fatih Belediyesi'nin İstanbul Sultanahmet Mahallesi'ndeki inşaatı mühürlediği belirtilen duyuruda, inşaatın buna rağmen bittiğinin gözüktüğü, ve kazılarda Bizans ya da öncesi döneme ait duvarların yok edildiği belirtildi.

 

Türkiye’deki 17 üniversite ile yurtdışındaki bazı üniversitelerden 51 Bizans tarihi, sanatı, mimarlığı ve arkeolojisi uzmanı, Sultanahmet’teki otel inşaatı nedeniyle yok edilen Bizans Büyük Sarayı kalıntıları için bir basın duyurusu yaptı. Harvard, Leiden ve Oxford üniversitelerinden uzmanlar da duyurunun altına imza attı.

Duyuru şöyle:

Türkiyeli Bizans uzmanları olarak yetkilileri ve halkımızı İstanbul Tarihi Yarımada’ya sahip çıkmaya çağırıyoruz Bizans tarihi, sanatı, mimarlığı ve arkeolojisi uzmanı öğretim üyeleri ve kentine sahip çıkan bireyler olarak, İstanbul, Sultanahmet Mahallesi, Küçükayasofya Caddesi ve Şifa Hamamı Sokak’ın birleştiği yerdeki inşaat ile ilgili gelişmeleri derin bir kaygı ile karşılıyoruz. Sultanahmet Mahallesi, 98 ada, 22 – 32 – 33 parsellerdeki binalar son bir kaç ay içinde yıkılmakla kalmamış, temel kazısında karşılaşılan Bizans ya da Bizans öncesi döneme ait tarihi duvarlar yerle bir edilmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları tarafından bu yıkımın 15 Aralık 2011 tarihli bir raporla tespit edilmesine ve gerekli mercilere iletilmesine rağmen söz konusu yerde Şubat ayının başı itibarıyla beş katlı yeni bir bina inşa edilmiştir. Yıkımın 4 Numaralı Koruma Kurulu’nun gündemine 18 Ocak 2012 tarihinde, yani bir ay gibi çok geç bir tarihte alınması ve Fatih Belediyesi yetkililerinin iddia ettikleri gibi müteaddit kereler kontrol yapmalarına ve iki kez mühürlemelerine rağmen inşaatın beş katının da bitmiş olması açıklama gerektiren durumlardır. 8 Şubat 2012 tarihinde Kültür Bakanlığı ve Fatih Belediyesi’nin yeni yapılan binayı yıkma yönünde karar almaları kendi içinde doğru bir karar olsa da yok edilen duvarları geri getirmeyecektir. Önce sorunun ortaya çıkmasına katkıda bulunup sonra onu çözmeye çalışmak yerine olası sorunların önlemini baştan almak ilerde başka tarihi eserlerin yok olmasını engelleyecektir.

Tarihi Yarımada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine tarihlenen yeraltı ve yerüstü kalıntıları ile sadece Türkiye’nin değil, Dünya Mirası Listesi’nde olmasının da gösterdiği gibi, dünyanın göz bebeğidir. Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının dini ve siyasi merkezini temsil eden yapılara ev sahipliği yapması sebebiyle özellikle Sultanahmet bölgesi çok daha dikkatli bir şekilde korunmalı, bu bölgede yapılacak her türlü inşaat faaliyeti, yerel yönetimlerin, müzelerin, koruma kurulunun ve akademik çevrelerin çok daha etkin ve bilinçli işbirliği ile denetlenmelidir. İstanbul’un tarihi mirası kurumların vurdumduymazlığına ve kişilerin açgözlülüğüne kurban edilmeyecek kadar değerlidir.

Kategoriler

Güncel Türkiye