Bezciyan mezunları buluştu

Bu yılın ilk mezunlar günü kutlaması Bezciyan Okulu’nda yapıldı.

ALİDA ÖZSİMONYAN

alida.ozsimonyan@gmail.com

Bu yılın ilk mezunlar günü kutlaması Bezciyan Okulu’nda yapıldı. Bezciyan mezunları, 4 Mayıs Pazar günü Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin Bezciyan Amira Salonu’nda bir araya geldi. Etkinliğe, Rahip Şınorhk Donikyan, Meryem Ana Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Moskofyan ve yönetim kurulu üyeleri, Bezciyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği Başkanı Minas Demir, çeşitli cemaat kurumlarının yöneticileri ve Kıdemli Peder Antreas Hagopyan katıldı.

Mezunlar Günü, okulun Ermenice öğretmeni Lerna Yağyazan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Okul Müdürü Yeğsapet Çatanaslıyan’ın eğitim yılına ilişkin konuşmasının ardından,mezuniyetlerinin 25., 50. ve 75. yılını kutlayanlara plaket verildi. Okulun en eski mezunlarından Servin Küçükyan ve okula ilk adımlarını atan Maryam Hampartsumyan, sahneye birlikte davet edildi ve bütün mezunlar için kadeh kaldırdı. Bezciyan öğrencilerinden Maral Atınız, Meri Pirumyan ve Diana Çilingaryan’ın şiir okumalarının ardından, öğrenciler bir dans gösterisi sundu ve müzik öğretmeni Ümit Sakman’ın hazırladığı okul korosu, şarkılar seslendirdi.

Kategoriler

Toplum Okullar