Sakın nefretme!

Akşam gazetesinden Özlem Akarsu Çelik'in yaptığı röportajda 'Nefret Suçları Yasa Platformu'nun Türkiye'nin bu konuda acilen bir yasaya ihtiyacı olduğu yönündeki kampanyasını gündeme getiriyor. Platformun sözcüsü Murat Köylü, ülkemizde işlenen nefret suçlarını tek tek masaya yatırıyor.


Yargı, katillerin nasıl örgütlendiğini hala anlamaya çalışıyor (!) Oysa biliyoruz ki, Ogün Samast'ın silahından çıkan kurşun sadece Dink'i değil Türkiye'de yaşayan tüm Ermenileri hatta azınlıkları hedef almıştı ve bu suç örgütlü olarak işlenmişti. Bu farkındalıkla başlayan tartışmalar platforma dönüştü. 60 sivil toplum örgütünün oluşturduğu 'Nefret Suçları Yasa Platformu', Türkiye'nin acil bir yasaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kampanya başlattı. Meclis'te grubu bulunan partilerden Cumhurbaşkanlığı'na, medya temsilcilerinden akademisyenlere kadar herkesin kapısını çalan platform, www.nefretsöylemi.org ve www.nefretme.net sitelerinde destekçilerle buluştu. Platformun sözcüsü, Sosyal Değişim Derneği'nden Murat Köylü ile 'nefret suçları'nı konuştuk. Engin Ardıç'ın Şafak Pavey için söylediği 'Hem engelli hem CHP'li!' sözünden Yeni Akit'in KCK tutuklusu Prof. Dr. Büşra Ersanlı için attığı 'Her taşın altında o kadın!' manşetinin satır arasında yer alan, 'eşi de Musevi...' detayına kadar hepsi aynı tehlikeye işaret ediyor. Lütfen bu röportajın her satırını vicdanınızın süzgecinden geçirerek okuyun.

'Hepiniz P....siniz' Nefret Suçudur

  • Platformda hangi örgütler var?

60 sivil toplum örgütü var. Yasanın çıkması için görüştüğümüz tüm kesimlerden olumlu yanıt aldık. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, 'Kimsenin buna karşı çıkacağını sanmıyorum' dedi.

  • Nefret söylemi nedir?

1997'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir tavsiye kararı kabul etti. Nefret söylemi şöyle tanımlandı: 'Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan, haklı gösteren her tür ifade biçimi. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir.'

  • 'Hepiniz Ermenisiniz, Hepiniz P.çsiniz' dövizi nefret söylemi mi suçu mu?

Her ikisi de... Bazı durumlarda nefret söyleminin kendisi de nefret suçu olabilir. Hakaret suçu burada mevcuttur ve önyargılı saikle işlenmiştir.

  • Türkiye dünya ölçeğinde nerede?

56 AGİT üyesi ülkede sadece 8 ülkede nefret suçu tanımlanmış değil. Biri de Türkiye...

  • Kayıt tutulmadığı için gerçek tabloyu da göremiyoruz değil mi?

İngiltere AGİT'e ülkesinde 2010'da 50 bin nefret suçu işlendiğini bildirdi. Türkiye 383. Elde veri yok.

  • Nefret suçu nedir?

AGİT'in tanımını esas alırsak, toplumun içinde belli bir gruba karşı hoşgörüsüzlük saikiyle işlenen suçtur. Bir suçun nefret suçu olarak nitelendirilmesi için iki kriter gerekir: Söz konusu eylem, ilgili ceza kanununa göre bir suç teşkil etmelidir. Suç, önyargılı bir saikle işlenmelidir. 'Önyargılı saik' suçu işleyen kişinin, korunan özellikler temelinde suç hedefini seçtiği anlamına gelir. 'Korunan özellikler', ırk, din, dil gibi bir grup tarafından paylaşılan özelliklerdir.

  • Adıyaman'da Alevilerin kapılarının işaretlenmesi herkesi korkuttu.

O bir nefret söylemi. Nefret suçunda hedefte o kişinin temsil ettiği grup vardır.

Dink'in katli, jandarmanın Samast'la Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirmesi... Hepsi hedefteki Ermenilere verilen mesajdı

Nefret suçları, olayları mağdurlar üzerinde 'sıradan' suçlardan daha güçlü etki bırakır çünkü tüm topluluklara mesaj gönderilir.