Ermeni okulları yabancı dil konusunda çok çalışıyor

Yeni eğitim yılı yaklaşırken, Ermeni okullarında yabancı dil eğitimi konusu da gündemdeki yerini aldı. Kolejlerle kıyaslandığında yabancı dil saatlerinin azlığı öne çıkarken, bu eksikliğin İngilizce eğitimine ayrılan saatlerin verimli kullanılması ve uygulanan yöntemlerle giderilmesine çalışılıyor. Okulların eğitimcilerine sorduk.

Fotoğraf: BERGE ARABIAN

MELİSA ARSLANYAN
melisaarslanyan@gmail.com

Yeni eğitim yılı yaklaşırken, Ermeni okullarında yabancı dil eğitimi konusu da gündemdeki yerini aldı. Kimi veliler yabancı dil eğitimindeki yetersizliği öne sürerek Ermeni okullarından çocuklarını alırken, okullar ise bu yöndeki eksikleri gidermek adına önemli çabalar sarf ediyor.  Kolejlerle kıyaslandığında yabancı dil saatlerinin azlığı öne çıkarken, bu eksikliğin İngilizce eğitimine ayrılan saatlerin verimli kullanılması ve uygulanan yöntemlerle giderilmesine çalışılıyor. Erken yaşta eğitime önem verilerek ciddi aşama kaydedilirken okullarda teknolojik imkânlar da kullanılarak çağa ayak uyduruluyor.

Velilerin farklı arayışları

Velilerde 4. sınıftan öğrencilerini alarak kolejlere kaydettirme eğilimi okullar açısından azımsanacak düzeyde değil. Bunlar arasında Alen Divrik çocuğunu 3. sınıfta Karagözyan’dan alan bir veli. Okuldaki Ermenice odaklı eğitimden ötürü yabancı dilin geride kaldığını savunuyor. Karin Küçükinciyan Giritlioğlu da İngilizce ders saatlerinin azlığını gerekçe göstererek çocuğunu Dadyan’dan alarak Doğa Koleji’ne kaydettirmiş. 4. sınıftan öğrencisini alarak çocuğunu koleje gönderen bir diğer veli ise Baykar Kapamacıyan. Feriköy Merametçiyan’dan çocuğunu alan Kapamacıyan, matematik ve fen alanındaki eğitimin okullarımızda iyi durumda olduğunu belirtmekle birlikte İngilizce derslerinin yetersiz kaldığına inanıyor. Pangaltı Mıhitaryan okulunda ikiz çocuklarını okutan Anahid Benlioğlu ise bu konuda mücadele verip okulu dönüşmeye zorlayanlardan. ABD’de eğitim görmüş bir İngilizce öğretmeni olan Benlioğlu, okuldaki dil eğitiminin yeni programlarla iyi bir noktaya geldiğini ifade ediyor ve ödevleri velilerin değil öğrencilerin yapması gerektiğine dikkat çekiyor.

Erken yaşta eğitimin getirdikleri

Ermeni ilköğretim okullarının neredeyse tamamında uygulanmaya başlanan erken yaşta yabancı dil eğitimi konusunda, çeşitli okullara yabancı dil eğitimi alanında psikolojik rehberlik desteği veren Burcu Kılınç’ın görüşlerine başvurduk.  Yabancı dil eğitiminin 3-4 yaş grubunda başladığını belirten Kılınç, “Çocukların dile yönelik algıları bu dönemde üst düzeyde. Bu sayede gramer ağırlıklı eğitimden farklı olarak bu dili duyarak öğreniyor ve dili günlük hayatta kullanabilme olasılığı artıyor” dedi.

Anasınıfına Ermenice bilmeyerek gelen çocukların Ermenice ve İngilizceyle aynı anda karşılaşmasının zorluk yarattığı gibi bir kanı olduğunu belirten Kılıç şu bilgileri de aktardı: “2. hatta 3.sınıfta bile dil eğitimini anasınıfındaki yaklaşımla ilerletiyoruz. Daha dilbilgisinden uzak, çocuğun günlük hayatta kullanabileceği, görerek, duyarak ve anlayarak ifade edebileceği kavramlar ona veriliyor. Bu sayede ileriki yıllarda dilbilgisini öğrenirken sıkıntı yaşamasının da önüne geçiliyor. Okullardaki İngilizce ders saati farkından çok, kullanılan materyaller ve yöntem önemli.  TEOG sınavında karşılaşacakları ezberci yaklaşımın ürünü kalıp cümlelere yönelik eğitim vermek de handikap olabiliyor. Dil eğitimi ne kadar gecikirse öğrenmek ya da öğrendiğini kullanır hale gelmek de o kadar güçleşiyor.”

Yabancı dil toplumsal olarak ele alınmalı
Dença Çınar- Getronagan Ermeni Lisesi Yabancı Dil Zümre Başkanı

9. sınıfta İngilizce eğitimi 6 saat ile başlıyor, 1 saat de kurs yapıyoruz. Ek bir yabancı dil seçmek isteyen öğrencilere İspanyolca, Fransızca ve Rusça eğitimi de veriyoruz. Bunlar da 9. sınıfta 2 saat ile başlıyor. Lisede bölüm olarak dil sınıflarını seçen öğrenciler13-14 saat İngilizce, onun dışındaki bölümlerde ise 4 saat yabancı dil eğitimi görüyorlar. Mezun öğrencilerimiz hazırlık sınıflarını atlıyor ya da yarım dönem okuyorlar. İlköğretimde İngilizce etüt saatleri eşit olmadığı için farklı seviyelerden öğrenciler geliyor. Bu noktada Ortaköy’ün maddi imkânları çerçevesinde öğrencilerini İngiltere’ye göndermesine değinmek gerekiyor. Bu hizmeti diğer ilköğretim okullarından öğrenciler de seçerek toplumun faydasına sunmalarının çok isabetli olacağına inanıyorum. Yabancı dil konusunun toplumsal olarak ele alınıp tüm okullarımızda fırsat eşitliği sağlanması gerekiyor.

Kimliklerini koruyabilmek de önemli
Yerçanik Suna - Özel Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu Dil Bölümü Zümre Başkanı

Okulumuzda yabancı dil eğitimi anasınıfında haftada 4 saat ile başlıyor. Ermeni okullarında anasınıfında İngilizce eğitiminin başlaması, çocuklarda karmaşaya sebep olabiliyor. Eğer çocuklar okula Ermeniceyi bilerek başlasalardı durum farklı olurdu ama bazı çocuklar okula Ermeniceyi bilmeden geldikleri için dil karmaşası yaşıyor. Üzerinde durulması gereken asıl mesele velilerin çocuklarını kolejlere almak isterlerken yaşadıkları çelişkiyi giderebilmek. Onlara, çocuklarının kimliklerini koruyabilmenin ve onların aidiyet duygularının kişilik gelişimleri açısından ne kadar önemli olduğu yönünde ikna edici olabilmek gerekiyor.

 

Yeni yöntemler kullanılıyor
Alis Dadıroğlu - Esayan Lisesi İngilizce Öğretmeni

İngilizce eğitimi 9. sınıfta 6 saat, ikinci yabancı dil olan Almanca, İspanyolca ve Fransızca dersleri ise haftada 2 saat ile başlıyor. Dil sınıflarının motivasyonu yüksek, ancak diğer bölümlerdeki öğrencileri üniversite sınavlarına konsantre oldukları için dile yönlendirmekte zorlanabiliyoruz. Liseler 4 yıl olduğu için hazırlık sınıflarından vazgeçmek zorunda kaldık, bu da seviyede gerilemeye yol açtı. Fakat mezunlarımız hazırlık sınavlarını geçebiliyor. 8. sınıfta ise TEOG sınavından dolayı, öğrenciler devletin müfredatına yönelik İngilizce eğitim alıyorlar. Okulumuzda yaptığımız Comenius , E-Twinning ve Mun çalışmaları çocukların ilgisini çekiyor ve yabancı dile yönelik  farkındalığı arttırıyor. Teknolojiden de faydalanıyoruz. Web2.00 araçları, flipped classroom, google class vs gibi araçlarla öğrencilerimize online çalışma olanağı sunuyoruz.

İletişim çağındayız
Alen Büyüker- Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi İngilizce Öğretmeni

9. sınıfta 6 saat, diğer sınıflarda da 4 saat İngilizce eğitimi var. Almanca ve Fransızca ek diller. Hocaların ders kitaplarından konuyu anlattığı ve alıştırma kitabından ödev verdiği eğitim tarzı artık geride kaldı. Artık akıllı tahtalar ve buna ek materyaller var. Ödevler daha çok mail yoluyla takip ediliyor. Dil gibi yaşayan bir unsuru karşı tarafa aktarmak için ne kadar çok saatiniz olursa o kadar faydalı oluyor. Dil bilgisine dayalı eğitim de gerilerde kaldı. Artık iletişim çağındayız ve bunun getirdiklerinden faydalanıyoruz. Veliler bu konuda çok ilgili ve duyarlı, çocukları hangi bölümü okusa da yabancı dilin etkisinin çok önemli olduğunu biliyorlar.

Lise çok geç
Armen Saruhanyan- Tıbrevank Lisesi Müdürü

Tıbrevank’ta birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak ise Almanca eğitimi veriliyor. Bu yıl yabancı dil sınıfında okumak isteyen öğrencimiz olmadığı için dil sınıfı açmıyoruz. Almanca 9. sınıfta 2 saat ile başlıyor. İngilizce eğitimi ise 9. sınıfta haftada 6 saat, ilerleyen sınıflarda 4 saat olarak veriliyor. Yatılı öğrencilerimiz olduğu için etüt uygulamamız var ve isteyen öğrencilerimiz bu etütleri İngilizce için kullanabiliyor. Yabancı dil sorunu 9.sınıfta başlamıyor, bu konuda ilköğretim belirleyici konumda. Okulumuza farklı okullardan öğrenciler geldiği için hepsinden aynı verimi alamıyoruz. Çoğunluğa baktığımızda mezunlarımız hazırlık okumak durumunda kalıyorlar

Kolejlerden geri kalmıyoruz
Asdğik Balıkçıoğlu – Özel Feriköy Merametçiyan Ermeni İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni

İngilizce eğitimimiz anasınıfında 5 saatle başlıyor, daha sonra müfredatın uygunluğuna göre 6-7 saate kadar çıkarılıyor. Çocukların küçük yaşta İngilizce eğitime başlamasını faydalı buluyorum. Bizim öğrencilerimizin 2 dilli oldukları için dile yatkın olduklarını, uyumlu gidildiği zaman 3 dilin birbirini tamamladığını düşünüyorum. Ermeni okulları olarak ‘English Language Teaching’ adı altındaki seminerlere katılıyoruz. Ders saatlerinin az olması ve aktivitelerde çeşitlilik uygulayamamamız kolejlerden geri olan noktalarımız olsa da dersleri yoğun işleyerek İngilizce açısından çocuklarımızı kolej seviyesinin çok da gerisinde bırakmamaya çalışıyoruz.

Ders saatleriyle sınırlı kalmıyor
Eva Orakyan- Özel Pangaltı Mıhitaryan Lisesi Müdürü

Okulumuzda Milli Eğitim’in müfredatını uyguluyoruz. Yabancı dil sınıfları dışındaki öğrencilerimizin de İngilizceleri oldukça iyi bir seviyede. İyi bir matematikçi, fenci de artık iyi seviyede bir İngilizceye sahip olmak zorunda. Biz anasınıfından itibaren aynı sistemle yabancı dil eğitimine devam ediyoruz ve okulumuzdaki öğrencilerin seviyesi oldukça iyi. İngilizce eğitimi sadece ders saatleriyle sınırlı kalmıyor, yapılan etkinliklerin yanı sıra yurtdışı seyahatlerimizde de öğrencileri İngilizce kullanmaya teşvik ediyoruz. Lise 4 seneye çıkarıldığı için hazırlık sınıflarını kaldırdık ancak küçük gruplarla çalıştığımız için hazırlık sınıfı olmadan da iyi bir seviyeye gelebiliyoruz.

Akıllı tahtalar ve teknoloji
Nurisa Değirmenci- Özel Dadyan Ermeni İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni

Yabancı dil eğitimi 3 yaş grubundan itibaren anasınıfında 3 saatle başlıyor. Çocukların erken yaşta 3. bir dili öğrenmelerine olumlu bakıyorum. Kolejlerle aramızda saat farkının çok olması yadsınamaz bir gerçek. Kolejde 15 saat verilen İngilizce eğitimini 6 saatle elimizden gelenin en iyisiyle çocuklara vermeye çalışıyoruz. Son teknolojiye, akıllı tahtaya uygun materyaller kullanıyoruz. İngilizce saatlerimiz biraz arttırıldığı takdirde kolejlerden farkımız kalmayacağını düşünüyorum. Veliler İngilizce konusunda çok hassas ve ilgililer. Bu yıl Polonya’daki bir okulla ortak projemiz oldu. Polonyalı öğretmenler çocuklarımızın İngilizce seviyesinin iyi olduğunu belirtti. Okulumuzda ayrıca 5.sınıftan itibaren haftada 2 saat Fransızca eğitimi de veriliyor.

Tarkmanças İngiltere’ye götürüyor
Diruhi Berin- Özel Ortaköy Tarkmançats Ermeni İlköğretim Okulu Yabancı Dil Zümre Başkanı

İngilizce eğitimine anasınıfında haftada 8 saat ile başlıyoruz. Dile yatkın çocuklar üç dili de başarıyla kullanabiliyor. Dile yatkın olmayan çocuklar için ise yabancı dil eğitimine erken başlamak zorluklara yol açabiliyor. Ancak dil için beyinde ne kadar erken yer açılırsa o kadar iyi. Anadili İngilizce olan bir hoca hemen hemen tüm okullarımızda mevcut. Kolejlerin bizden tek fazlası bazı dersleri İngilizce yapmaları. Bizde ise bu dersler Ermenice yapılıyor. Onun dışında dil eğitimi konusunda kolejlerden çok da geri kaldığımızı düşünmüyorum. Ayrıca Tarkmançats olarak dil eğitimi için yaz tatillerinde başarılı öğrencilerimizi İngiltere’ye götürüyoruz.

Eğitim anasınıfında başlıyor
Arusyak Koç Monnet- Karagözyan Okul Müdürü

Anasınıfında günde 40 dakika eğlenceli yöntemlerle İngilizceye giriş yapıyoruz. Küçük yaşta ikinci bir dilin çocukların ilgisini çektiğini görüyoruz. Çocuklar İngilizce öğretmenlerini gördüklerinde onlarla İngilizce iletişim kurmaya başlıyorlar. Anaokulunda anadilimizle, yani Ermenice dersleri yapıyoruz, bu sayede çocuklar çok iyi Ermenice öğreniyorlar. Ortaokul öğrencilerimize ise son birkaç yıldır Oxford ve Cambridge sınavlarını uyguluyoruz ve gelişmeleri görebiliyoruz. Dil eğitiminizin başarısı bu konudaki yaklaşımınızla çok ilgili. Çocukların tartıştıkları ve sorguladıkları bir sınıf ortamı varsa, çocuklar kendilerini o dilde ifade etme anlamında gelişiyor.

Kategoriler

Toplum Okullar