Rumlar üniversite için VGM’den izin bekliyor

Türkiye’de ilk kez bir azınlık vakfı, üniversite kurmak için başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu belirsizliği nasıl yorumlayacağı merak konusu.

UYGAR GÜLTEKİN
uygargultekin@agos.com.tr

Rum toplumu, üniversite kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beyoğlu Merkez Rum Mektebi Vakfı, üniversite için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izin başvurusu yaptı. VGM’nin izin vermesinin ardından, Yüksek Öğrenim Kurumu’na başvuru yapılacak.

Yetki sorunu

Medeni Kanun’a göre, vakıf üniversitesi kurulabilmesi için, vakıf senedinde vakfın adının, amacının, bu amaca özgülenen mal ve hakların, örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yerinin gösterilmesi zorunlu.  Gayrimüslim vakıflarının tüzel kişiliği ve vakıf senedi olmamasından dolayı, üniversite kurabileceklerine dair bir yetkileri yok.  Türkiye’de ilk kez bir azınlık vakfı, üniversite kurmak için başvuruda bulundu. Vakfılar Genel Müdürlüğü’nün bu belirsizliği nasıl yorumlayacağı merak konusu.

Üniversitenin kuruluş çalışmalarını sürdüren vakfın yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, çalışmalarla ilgili Agos’a konuştu. Kalfoğlu, üniversitenin sadece Rum çocuklarına hizmet vermeyeceğini, bütün dünya çocuklarına ve bilime hizmet edecek bir eğitim kuruluşu olacağını söyledi.  Kalfoğlu,  üniversitenin ilk aşamada sağlık ve sosyal bilimler ağırlıklı eğitim vermesinin planlandığını belirterek, üniversitenin temel eğitim dilinin İngilizce olacağını, ayrıca Yunanca ve Türkçe dersler de verileceğini söyledi.