Vicdani red davasında tarihi karar

Muhammed Serdar Delice davasına bakan Malatya Askeri Mahkemesi vicdani red hakkını tanıdı. Mahkeme, vicdani ret hakkını din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararının esas alınmasının 'anayasal zorunluluk' olduğunu belirtti. 24 Şubat'ta tahliye edilen Delice'ye ait hükmün gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Delice'nin 'vicdani red'de ilişkin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını da ekledi.

Vicdani retçilerin yıllar süren mücadelesinin ardından Malatya Askerî Mahkemesi’nden tarihî bir karar geldi. Muhammed Serdar Delice davasına bakan mahkeme, vicdani ret hakkını din ve vicdan özgürlüğü içinde değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararının esas alınması gerektiğini belirtti.

Delice'nin açıklaması tatmin edici değil

Mahkeme öte yandan Delice’nin vicdani ret açıklamalarını ikna edici bulmadı. 24 Şubat’ta tahliye edilen vicdani retçi Delice’yle ilgili Malatya Askerî Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda ret hakkının ilk kez 1967 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından tanındığı, bu hakkın Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu kararlarına yansıdığı belirtildi. Son olarak da geçen yıl AİHM’in Yehova Şahidi Bayatyan’ın reddini din ve vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendiren kararına atıfta bulunuldu. İç hukukta vicdani ret ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirten mahkeme, ancak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olduğunu dolayısıyla AİHS’in uygulayıcısı olan AİHM kararlarının, iç hukukta dikkate alınması gerektiğini, bunun “anayasal zorunluluk” ve “ahde vefanın gereği” olduğunu belirtti. 

(Taraf)