Rum okullarında ‘kontenjan öğretmen’ çilesi

Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen öğretmenler, maaşları ödenmesine rağmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden iznin halen gelmemesinden ötürü, yalnızca okullara gelip gitmekle yetiniyor. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz ise sorunun çözümüyle ilgili prosedürün tamamlandığını belirtti.

EMRE CAN DAĞLIOĞLU
misakmanusyan@gmail.com

Türkiye ile Yunanistan arasında 53 yıl önce imzalanan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’deki Rum okullarında görev almak üzere Yunanistan’dan gelen “kontenjan öğretmenleri”, dönemin ortasına gelinmesine rağmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin gelmemesi sebebiyle halen göreve başlayamadı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu konuda okullara verdiği cevap, açıklayıcı olmaktan uzak. Buna karşın, şimdiye kadar uygulanan “mütekabiliyet” ilkesi gereğince Türkiye’den Batı Trakya’ya giden öğretmenler, 8 Ekim tarihinde sorunsuz bir şekilde görevlerine başladılar.

16 öğretmen bekliyor

Hâlihazırda öğretmen sıkıntısı yaşayan Rum okullarında, Yunanistan’dan gelen 16 kontenjan öğretmeninin göreve başlayamaması, büyük sıkıntı yaratıyor. Okullar, “kontenjan öğretmenlerin” çalışamamasının yarattığı boşluğu, kadrolarındaki diğer öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen öğretmenler, maaşları ödenmesine rağmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden iznin bir türlü gelmemesinden ötürü, yalnızca okullara gelip gitmekle yetiniyorlar.

Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, yaşanan gecikmenin nedeni olarak bürokratik sorunları ve okulların öğretmen ihtiyaç listelerini zamanında vermemesini gösterdi. Azınlık okullarıyla ilgili meselelerde her zaman ellerinden gelen kolaylığı gösterdiklerini savunan Altınöz, bu sorunun çözümüyle ilgili prosedürün tamamlandığını ve hafta sonuna kadar okullara gerekli iznin ulaştırılacağını söyledi.

‘Mütekabiliyet’ sorunu

Yunanistan’dan gelen “kontenjan öğretmenleri”, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1949’da aldığı tavsiye kararı uyarınca, 1951 yılında, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Kültür Anlaşması çerçevesinde, bazı branşlardaki öğretmen açığını kapatmak için Türkiye’de görev yapıyorlar. Bu öğretmenlerin maaşları, Yunanistan devleti tarafından karşılanıyor. İki ülkenin uyguladığı “mütekabiliyet” ilkesi gereğince, Yunanistan’dan öğretmen gelebilmesi için, aynı sayıda öğretmenin Türkiye’den Yunanistan’daki Türk azınlık okullarına gönderilmesi gerekiyor. İhtiyaç duyulan sayıda öğretmenin Türkiye’ye gönderilmesini aksatan “mütekabiliyet” uygulaması, özellikle 1960, 1970 ve 1980’li yıllarda, iki ülke arasında öğretmen değişiminin engellenmek için kullanıldı ve iki ülke bürokrasisi de, öğretmenlerin göreve başlamasını engellemek için türlü bahaneler ileri sürdüler. Türkiye’ye gelen “kontenjan öğretmenleri”, 90’larda, ancak Paskalya Yortusu’nun ardından eğitim yılı sona ererken göreve başlamaları için izin alabiliyorlardı. Son 10 yıldır, bu tür sorunlar yaşanmıyordu.