MEB'den azınlık okulları için beklenen düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ermeni, Rum ve Musevi azınlıklarına ait okullarda “Türk vatandaşı olmayan Ermeni, Rum ve Musevi kökenli” ailelerin çocuklarının okumasının önünü açtı. Bu sayede 'misafir öğrenci' uygulamasıyla çözüm bulunamayan Türkiye'de kaçak olarak çalışan Ermenistanlı göçmen ailelerin çocuklarının durumuna kesin çözüm getirilmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, TC vatandaşı olmayan Ermeni, Rum ve Musevilerin çocuklarına azınlık okullarında okuma hakkı tanıdı. Bakanlık, içkili mekânların yakınında özel okul kurulması yasağına ilişkin maddeyi de yönetmelikten kaldırdı. Yetkililer bu yasağın, 5580 sayılı kanunda yer aldığını, yönetmeliği sadeleştirmek için maddenin çıkarıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ermeni, Rum ve Musevi azınlıklarına ait okullarda “Türk vatandaşı olmayan Ermeni, Rum ve Musevi kökenli” ailelerin çocuklarının okumasının önünü açtı. MEB, Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişikle eski yönetmelikteki, “Bu okullarda yalnız kendi azınlığına mensup T.C vatandaşlarının çocukları okuyabilir” maddesi kaldırıldı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı.

Diploma Türkiye’den

Değişiklikle Türkiye’de oturma izni olan/olmayan Ermeni, Rum ve Musevi kökenli tüm aileler, çocuklarını azınlık okulu olarak nitelendirilen okullara resmen kayıt ettirebilecek. Bu sayede diplomalarını Türkiye’den alabilecek olan öğrenciler yüksek öğrenimlerini de Türkiye’de sürdürebilecekler. Bakanlığın yeni düzenlemesi hayata geçtiğinde öğrenci azlığı nedeniyle kapanma tehlikesi bulunan yaklaşık 12 azınlık okulunun da geleceği kurtulmuş olacak. İlk tahminlere göre 2 bin kadar öğrenci bu değişiklikten yararlanacak.

‘Misafir öğrenci’ uygulaması çözüm olmadı

“Azınlık okullarına kayıt tartışması” ilk olarak Türkiye’de kaçak olarak yaşamını sürdüren Ermenistan vatandaşı ailelerin çocuklarının eğitim sorunuyla gündeme geldi. MEB, ilk olarak Eylül 2011’de Ermenistanlı çocukların Ermeni Cemaati’ne bağlı azınlık okullarında misafir öğrenci olarak okumalarına izin verdi. Bu bağlamda Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, cemaatine bağlı bazı okullarda çocukların eğitimini, misafir öğrenci olarak sürdürmelerini sağladı. Protestan kökenli Ermeni cemaati ise “Merdiven altı okullar” olarak nitelendirilen mekânlarda çocukların eğitim almalarına imkân tanıdı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de “Türkiye’de çalışan yaklaşık 70 bin Ermenistan vatandaşı var” yönündeki açıklaması da sorunun gündeme gelmesinde oldukça etkili olmuştu. Bu tarihten itibaren sorunun çözümü üzerinde çalışan Bakanlık, 2011-2012 öğretim yılı başında Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne “Aileleriyle birlikte Türkiye’de yaşayan çocukları ‘Misafir öğrenci’ olarak okullarınıza kaydettirebilirsiniz” iznini vermişti.

Ancak eğitimcilere göre bu izin, çocukları ‘gayri resmi eğitim’in ötesine taşıyamadı. ‘Misafir öğrenci’ uygulaması, çok az sayıda öğrencinin bu uygulamadan faydalanabilmesi ve bu eğitimin sonucunda bir diploma alamayacakları sebebiyle soruna çözüm olamadı.

İçkili mekân maddesi

Yapılan değişikliklerden bir diğeri de meyhane, kahvehane, bar gibi alkollü içki satan yerlerin yakınında özel okul kurulması yasağına ilişkin maddenin yönetmelikten kaldırılması oldu. Eski yönetmelikte okulun bu gibi yerlere 100 metre uzaklıkta olması şartı vardı. Ancak MEB yetkilileri, yönetmelikten, alkollü içki satan yerlerin yakınında özel okul kurulamayacağına ilişkin maddenin çıkarılmasının, buralarda okul açılabileceği anlamına gelmediğini savundu. Yetkililer, bu konudaki yasağın, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yer aldığını belirterek, yönetmeliği sadeleştirmek adına maddenin çıkarıldığını bildirdi. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun, “Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları” başlıklı 4. maddesinde, “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur” ifadesi yer alıyor.

‘Takdirle karşıladık mutluyuz’

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yönetmelik değişikliğiyle ilgili ilk değerlendirmesi, “Yönetmeliğin nasıl uygulanacağıyla ilgili detayları bilmiyoruz. Ancak bu haliyle dahi takdirle karşılıyoruz. Kendilerine, MEB’ye minnettarız. Yaklaşık 2 senedir sorunun çözümü konusunda çaba harcıyorduk. Çok mutluyum” yönünde oldu.

 

(Kaynak: Hürriyet)