KİLİSE

KİLİSE Ateşyan'dan geri adım

Patrikhane’yi ziyaret eden sivil heyet, bir an önce seçimlerin yapılmasının en doğru karar olacağını dile getirdi. Başepiskopos Ateşyan başkanlığındaki ruhaniler ise tüm bu sorunlarla ilgili Patrikhane’nin çalışmaları olduğunu söylediler. Ancak, bu çalışmaların ne olduğu ve hangi aşamaya gelindiği, seçimle ilgili bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı açıklanmadı.
KİLİSE Çanlar seçim için çalıyor

Toplumun gündemini uzun zamandır meflgul eden ‘Patriklik makamının vekâleten yürütülmesi sorunu’ VADİP toplantısının ana gündem maddesi oldu. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Baflkanı Bedros Şirinoğlu’nun Agos’a yaptığı açıklamalarla birlikte gündeme yerleflen ‘Patriklik seçiminin vakit kaybedilmeden yapılması gerektiği’ yönündeki talepler, toplantıda oybirliğiyle kabul gördü.
KİLİSE ‘2015’te Ermeni Soykırımı ve Seyfo birlikte anılsın’

29 Mayıs’tan patrik seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Ermenistan’a yapan Antakya Süryani Ortodoks Patriği II. Efrem, Tüm Dünya Ermenileri Gatoğigosu II. Karekin’le birlikte imzaladıkları bildiride, tüm Hıristiyan dünyasını 2015’te Ermeni Soykırımı ve Seyfo için birlikte dua etmeye çağırdılar.
KİLİSE Büyükdere önce sattı, sonra aldı

İki yıl önce, vakfa ait bir arsayı toplumu bilgilendirmeden sattığı için eleştirilerin odağına yerleşen, Büyükdere Surp Hıripsimyants Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Süme, kilise vakfına gelir getirecek bir mülk aldıklarını açıkladı.
KİLİSE Ortak akıl 'seçim' diyor

Vakıf yöneticilerin ortak kanaati, geçen yıllarda yapılamayan eşpatrik seçiminin artık mutlaka yapılması gerektiği yönünde. Yöneticiler, toplumun, seçimle iş başına gelen bir patriğin ruhani önderliğinde, günümüz koşullarına uygun bir şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğine inanıyor. Şimdi gözler, 22 Ekim’de yapılacak olan VADİP toplantısında.
KİLİSE 'Hovagim 1461' hamlesi

Başepiskopos Aram Ateşyan, Samatya’daki sevgi sofrasında, cemaatin tek merkezinin Patrikhane olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Beykoz Kilisesi Vakfı’nın Boğaz’daki arazisiyle ilgili süreçte de aktif rol alan Başepiskopos, ‘Hovagim 1461’ adıyla yeni bir vakıf kurma hazırlığında. Ateşyan, gelişmeyi Agos’a doğruladı, ancak toplumun hiçbir kurumunun çalışmalardan haberdar edilmemesi soru işaretleri doğuruyor.