TOPLUM

TOPLUM Tekrar

Eğer 2019 talimatnamesini “sadece İstanbul episkoposları” olarak okuyanlara uyarsak, I. Şınorhk ve II. Karekin İstanbul’a patrik olamayacaktı, çünkü ikisi de Kudüs episkoposu idi. Onlar Türkiye doğumlu veya “babadan Türk” oldukları için İstanbul’a patrik olabildi. Alınan bir hakkı bugün neden elimizin tersiyle itip, kişisel hırslardan dolayı İstanbul Patriklik makamının geleceğini tehlikeye atalım?
TOPLUM Eçmiadzin:

İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde patrik adayları için getirilen "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına Ana Taht Eçmiadzin'den de itiraz geldi.
TOPLUM Toplum Girişimi'nden Müteşebbis Heyet'e çağrı

İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde Patrik adayları için yeralan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına tepkiler sürüyor. Türkiye Ermeni toplumundan bir grup, talimatnameye karşı karşı harekete geçilmesi için Müteşebbis Heyet'e çağrıda bulundu.
TOPLUM 1990 seçiminde Müteşebbis Heyet ne yapmıştı?

Uzman görüşü alındıktan sonra Müteşebbis Heyet görüşünü açıklar. Buna göre, Valilik tarafından Patrikliğe tebliğ edilen talimatı kabul ve tatbik etmek Müteşebbis Heyet'e tevdi edilen görevle bağdaşmadığından Patrik seçimine müsaade edilmesi için yeniden ilgili makamlara müracaat edilmesine karar verilir.
TOPLUM ‘Patrikhaneye mahsus episkoposlar’ ile ne kastediliyor?

Nizamname’de bu madde ile, İstanbul patriği seçilecek olan episkoposların Ermeni Kilisesi’nin merkezi konumunda bulunan ve o dönem Çarlık Rusyası sınırlarında olan Eçmiadzin Katolikosu tarafından takdis edilmesi; Kilikya yahut Akhtamar'da takdis edilse dahi Eçmiadzin tarafından kabul görmüş olması şartı aranıyordu.
TOPLUM Başepiskopos Çulciyan: Talimatname tekrar müzakere edilmeli

Patrik seçiminin doğal adaylarından Ermenistan Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulciyan İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi hakkında bir açıklama yaptı. Çulciyan talimatnamenin ilgili makamlarla tekrar müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.
TOPLUM İçişleri talimatnamesine Maşalyan'dan yorum:

Patriklik Kaymakamı (Değabah) Sahak Episkopos Maşalyan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Patrik Seçimi Talimatnamesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Maşalyan talimatnamede patrik adayları için "İstanbul Patrikhanesi'ne mahsus olma" şartı getirilmesi hakkında "Bir sorun olduğu açık" dedi.