12 EYLÜL'ÜN AUSHWİTZ'İ: DİYARBAKIR CEZAEVİ

1 / 1

12 Eylül'ün Aushwitz'i: Diyarbakır Cezaevi

 

12 Eylül davasının geçen hafta başlanmasının ardından gözler bir kez daha o dönemde yaşananlara çevrildi. Darbenin sembol yerlerinden biri işkenceleri ile ünlü Diyarbakır Cezaevi, sembol isimlerinden biri ise cezaevinin İç Güvenlik Amiri Esat Oktay Yıldıran'dı. Yıldıran için yargı karar veremeyecek çünkü PKK'nın saldırısı sonucu 1988'de hayatını kaybetti. 

A Haber'de yayınlanan Serdar Korucu'nun hazırladığı dosyada, suikastin hemen sonrasında TSK'nın yaptığı açıklama yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, Diyarbakır Cezaevi mahkumlarının işkencelerin başını çektiğini ifade ettikleri Binbaşı Esat Oktay Yıldıran için 'Kıymetli bir subaydı' diyordu:

'Binbaşı Esat Oktay Yıldıran kendisine verilen görevleri kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuat içinde en iyi şekilde yapmak için çaba gösteren, her görevde komutan ve amirlerinin takdirini kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, Türk vatanının bölünmezliğine inanmış çok kıymetli bir subay olarak isim yapmıştır ve daima da böyle anılacaktır.Görevli olduğu süre içinde cezaevinde örgütlerin kendi iç hesaplaşmalarından ileri gelen bazı olaylar olmuş, bu olaylar ve sonrasından çeşitli defalar yapılan şikayetler inceletilmiş ve hiçbir olayın yasal soruşturma veya yasal işlem dışında tutulmadığı görülmüştür'