FOTİ BENLİSOY

“Büyük güç” olmak takıntısı, mevcut iktidarın içinden çıkıp geldiği siyasal geleneğin mazlumluk ve mağduriyet anlatısının ayna yansısı olan narsisizme dönüşmesinden ibaret. Ayasofya’nın da Kariye’nin de (güya “Batı’ya meydan okuyarak”) “yeniden fethi”, aslında o emperyal büyüklüğün yeniden elde edilmesi vaadini bir biçimde somutlayan adımlar.