İSTOS YAYINEVİ

GENEL ‘Antakyalı Arapdilli Ortodokslar İstanbul’da hak ettikleri saygıyı görmeliler’

‘Üç Milliyetçiliğin Gölgesinde Kadim Bir Cemaat: Arapdilli Doğu Ortodoksları’ başlıklı kitap İstos Yayınları’ndan çıktı. Editörlüğünü Haris Rigas’ın yaptığı kitapta, Antakya’da Arapça konuşan, dini olarak Ekümenik Patrikhane’ye bağlı olan Ortodoks Cemaati’ne dair dört makale yer alıyor. ‘Örnek Vatandaşlar mı? Beşinci Kol mu?: Sekülerlik İle Çokkültürlülük Arasında Suriye ve Türkiye’deki Rum Ortodoks Toplulukları’ başlıklı ilk makale Haris Rigas’a ait. ‘Antakya’da Rum (Arap) Hıristiyan Kimliğinin Görünürlük Biçimleri: Etnisite, Ayrımcılık ve Mülksüzleştirme’ başlıklı ikinci makale ise Şule Can ve Zerrin Arslan tarafından kaleme alınmış. ‘İstanbul’da Yaşayan Antakyalı Ortodoksların Kendilerini Kimliklendirme Süreci ve İstanbul Rum Cemaatiyle İlişkisellikleri’ başlıklı üçüncü makale ise Özgür Kaymak ve Anna Maria Beylunioğlu tarafından yazılmış. ‘Nar Ağaçlarının Köyü Tokaçlı’ başlıklı dördüncü ve son makale ise Polina Gioltzoglou tarafından kaleme alınmış.
GÜNCEL Ülkesinden koparılan insanların öyküsü: ‘Anavoles kai Katiforoi’

İstos Yayınevi, İstanbul’daki Yunanca edebiyata hayat verdi ve bu dilde bir kitap yayımladı. Ekümenik Patrikhane’nin basın sözcüsü Hristos Anagnostopulos’un otobiyografik tınılar taşıyan ‘Anavoles kai Katiforoi’ adlı romanı geçen ay yayımlandı. Kitap, Kıbrıs olayları üzerine 1964’te tehcir edilen bir grup İstanbullu Rum’un yeni bir hayat kurma uğraşlarını ve bunu bir türlü başaramamalarını anlatıyor.