SANASARYAN HAN

GENEL Sanasaryan Han için tarihi karar

Ermeni çocuklarının eğitimi için yaptırılan ve devlet tarafından el konularak kullanımına izin verilmeyen Sanasaryan Han’la ilgili Yargıtay tarihi bir karara imza attı. Yargıtay, tapunun iade edilmesi için açılan davanın kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Sanasaryan Han’la ilgili yapılan önceki tapu işlemlerini ise ‘yolsuz tescil’ olarak tanımladı. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nin de bu davayla ilk kez tüzel kişiliği tanınmış oldu. Sanasaryan Han’ın tapusunun önümüzdeki birkaç yıl içinde içinde Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne geçmesi bekleniyor.
GÜNCEL Tarihi yarımada butik otellere teslim edildi

Tarihi yarımadada butik otellerin yapılmasına olanak sağlayan imar değişikliği, uzmanların itirazlarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edildi. Karara göre, eski Eminönü sınırları içinde kalan alanda butik oteller yapılabilecek.
TOPLUM Patrikhane'yi dolandırma davasında MİT iddiası

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni, Başbakanlık müfettişi olduğunu söyleyerek Sanasaryan Han’ın iadesi konusunda yardımcı olma karşılığında dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Nargin, eski MİT’çi olduğunu söyledi. Kamera görüntülerinin de geriye dönük olarak silindiğini iddia etti.
TOPLUM Sanasaryan’da gaspa devam

Azınlık vakıf mülklerinin iadesi sürecinde, devlet politikalarında geçmişe kıyasla kısmi düzelmelerin olduğu, yadsınamaz bir gerçek, ancak bugüne kadar iade edilen mülkler, gasp edilenlerin hemen hemen %20’sini oluşturuyor. Vakıf mülklerinin iadesi için yapılan başvuruların çoğunluğu mahkemelerde bürokratik engellerle boğuşurken Sanasaryan Han’ın iadesinde ise ayrıca siyasi bir direnç söz konusu.