EVEREST YAYINLARI

‘Gözlerimi kapatırım ve …’

Gazeteci Andrew Wilson, 20. yüzyılın sembolik kadın şairlerinden Sylvia Plath üzerine yazılmış en geniş kapsamlı biyografi çalışması ile ezber bozmuş demek abartı olmaz.
KİTAP ԳԻՐՔ Bilimin edebiyat hali

Parçalanmış, topluma ve kendine yabancılaşmış modern bireyin; öteki-arzu nesnesi ve kitle psikolojisi sarmalındaki yalıtılmışlığını bir dehanın ayak izleri eşliğinde takip etmek Girard’ın mazoşizmi anlamak için önerdiği tavsiyesini de ister istemez akla getiriyor; kuramlar bir tarafta dursun, Dostoyevski okumalı.
KİTAP ԳԻՐՔ Ya kazanıyorsak?

Graeber’ın giriş yazısında ifade ettiği üzere toplumsal hareketlerde aktif rol alan birisi için karanlık sayılabilecek bir dönemde yazılan bu denemeler, hem teoride hem de eylemde belki de en çok göz ardı edilen pozisyonun, iyimserliğin savunusuna soyunuyorlar.