İç Güvenlik Paketi'nde 6 madde daha kabul edildi: Valilere savcılık yetkisi

Meclis’te yoğun eleştirilerin gölgesinde gerçekleşen İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde 6 madde daha kabul edildi. Polise 4 güne kadar gözaltı yetkisi verilirken, valinin kolluk kuvvetlerine yetki vermesi de kabul edildi. Bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik ceza ise tüm partilerin firesiz onayıyla arttırıldı.

Vali emir verebilecek

Paketin en çok tartışılan maddelerinden biri olan mülki amirlere yetki verilmesi de mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. 

Buna göre, vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken emirleri verebilecek. 

Vali, kamu düzenini ve güvenliğini, kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı önlem ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile yardım isteyebileceğine dair hükmü saklı kalmak kaydıyla askeri kuruluşlar dışında, mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve  gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.  

Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirecek; aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi nedeniyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin devlet tarafından karşılanan zararları, ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilecek. 

Valilerin bu yetkileri ilçelerde kaymakamlar tarafından kullanılabilecek. 

Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların başgöstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.  

Paketteki düzenleme, Barolar tarafından ‘savcının yetkisini valiye verme’ olarak tanımlanarak eleştirilmişti. 

Toplu suçlarda 4 güne kadar gözaltı 

Düzenlemeye göre, Toplumda infial yaratan; öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlarda, suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla kişi hakkında, mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirlerince 24 saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verilebilecek.

Gözaltına alınan kişi en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içinde hakim önüne çıkarılacak. 

Sapana tutuklama

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasaklanan silahlar, molotof kokteyli, demir bilye ve sapan taşıyarak katılanlar tutuklanabilecek. 

Bonzaiye ağır ceza

Genel Kurul'da  kabul edilen 6 maddeye göre sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımın daha caydırıcı hale getirilmesi için, "sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler" de TCK kapsamına alınıyor. Bu maddelerin imali ve satışına yönelik ceza yarı oranında artırılıyor.

Kategoriler

Güncel GündemYazar Hakkında