Ateşyan’dan taht oyunları

Patriklik seçimi yapılması yönünde Ermeni toplumunun tüm kesimlerinden ses yükselirken, 19 Mayıs Salı günü yapılan Ruhani Meclis toplantısında Patrik seçimi gündeme geldi. Açık oylamadan, üçe karşı beş oyla, “Seçim yapılmasın” kararı çıktı, ancak oylamanın daha önceden planlandığı anlaşıldı. İddialara göre toplantıdan bir hafta önce Ateşyan’ın talimatı üzerine, kıdemli bir peder, bir kısım ruhanilere, ‘hayır’ oyu kullanmaları için baskı yaptı.

Yedi yıldır bilinci kapalı şekilde hastanede yatan Patrik II. Mesrop Mutafyan’ın hastalığının baş gösterdiği günden itibaren, Ermeni toplumunun en önemli makamı olan ‘Patriklik Tahtı’, tartışmaların ve iktidar oyunlarının merkezinde yer aldı. Taht’ın boş kaldığı sürenin ilk iki yılı “Patrik mi seçeceğiz, Eş Patrik mi?” tartışmalarıyla heba edilirken, bu sürecin ardından Başepiskopos Aram Ateşyan, kendini ‘Patrik Genel Vekili’ seçtirdi. 2014 yılı sonlanırken, beş yıldır topluma dayatılan ‘vekâleten’ yönetilme haline karşı, vakıf yöneticileri başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinden sesler yükselmeye başladı. Patrik seçimi taleplerine sessiz kalamayan Başepiskopos Ateşyan “Seçim için başvuru yapacağım” dese de sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Son olarak, Düşünce Platformu’nun 15 Mayıs tarihli Agos’ta yayımladığı ilanda dile getirdiği eleştirilerin ardından ise yeni ve önemli gelişmeler yaşandı.

Önceden planlandı

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs Salı günü yapılan Ruhani Meclis toplantısı hararetli tartışmalara sahne oldu. Başepiskopos Ateşyan, Patrik seçimi yapılması konusunu meclisin gündemine taşıdı. Gergin anların yaşandığı açık oylamadan, üçe karşı beş oyla, “Seçim yapılmasın” kararı çıktı, ancak oylamanın daha önceden planlandığı anlaşıldı. İddialara göre toplantıdan bir hafta önce Ateşyan’ın talimatı üzerine, kıdemli bir peder, bir kısım ruhanilere, ‘hayır’ oyu kullanmaları için baskı yaptı. Toplantı esnasında bu durumdan haberdar olmayan, ‘evet’ oylarının sahibi din görevlileri, böyle önemli bir kararın olağan bir Ruhani Meclis toplantısında karara bağlanamayacağı, bunun için Patrikhane’ye bağlı tüm ruhanilerin hazır bulunduğu ‘Büyük Kurul’un toplanması gerektiği görüşünü savundu. Yine edinilen bilgilere göre, toplantıda istifasını sunan Anuşyan, büyük toplantı teklifinin kabul edilmesi üzerine Ruhani Meclis Başkanı olarak toplantı çağrısı yapmak üzere istifasını geri aldı. Ancak 28 Mayıs Perşembe günü yapılması öngörülen bu toplantının yapılmayacağı, 20 Mayıs Çarşamba günü açıklığa kavuştu. 19 Mayıs’ta yurtdışı seyahatinde olan Peder Yeğişe Uçkunyan’ın da ‘hayır’cılara katılmasıyla, toplantının yapılmaması için altı imza toplandı ve Patrik Genel Vekili, bu imzaları gerekçe göstererek, toplantının yapılmamasını kararlaştırdı.

Sonuçtan emin olamadı

Söz konusu toplantının yapılması durumunda Patrikhane’ye bağlı tüm ruhanilerle birlikte, Patrik seçiminin doğal adayları konumunda olan Episkopos Sahak Maşalyan ile, yurtdışındaki Başepiskopos Karekin Bekçiyan (Almanya Ermenileri Ruhani Önderi), Başepiskopos Khajag Barsamyan (Doğu Amerika Ermenileri Ruhani Önderi) ve Başepiskopos Sebuh Çulcuyan’a (Gugark Ermenileri Dinî Önderi) çağrı yapılması gerekiyordu. Başepiskopos Ateşyan’ın, Kilise teamüllerine göre kapalı oylamayla yapılacak olan değerlendirmenin sonucundan emin olamadığı için bu yola başvurduğu öne sürülüyor. Ateşyan, konuyla ilgili olarak, telefonla ve yazılı olarak ilettiğimiz soruları yanıtsız bıraktı. Başrahip Tatul Anuşyan ise, sorularımız karşısında, bu iddiaları ne yalanlayacağını, ne de teyit edeceğini belirterek, yorumsuz kalmayı tercih etti.

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında