‘Yok edilen gayrimüslim varlığı’ konuşulacak

Hrant Dink Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, Sabancı Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle 20-21 Kasım’da ‘Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı’ başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Gerek Türkiye’den, gerek uluslararası birçok önemli akademisyen ve tarihçinin katılacağı panel, Ermenice, Türkçe ve İngilizce olacak. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da yapılacak olan konferansta, 1914-24 arasında büyük oranda tasfiye olan Avrupa sermayesinin temsilcisi gayrimüslim tüccarlar, 1915 ve sonrasında gayrimüslimlerin mallarına el koyma ve dağıtma faaliyetinin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları, gayrimüslim girişimciler tarafından kurulan ticari işletmelerin tarihi, gayrimüslim girişimcilerin Osmanlı şehirlerinde hayırsever olarak üstlendikleri roller, Osmanlı’daki gayrimüslimlerin Anadolu’dan büyük şehirlere göçü ve göçün toplumsal sonuçları, gayrimüslim tüccarlar ve dinî cemaatleri ile olan ilişkileri, Levanten tüccar kolonilerinin evrimi gibi pek çok farklı konu konuşulacak. 

Konferans katılımcılarından, Jelle Verheij, ‘1890’larda Taşradan İstanbul’a Ermeni Göçü: Göçmen Profili’, Sinan Dinçer, ‘Ermeni Göçmen Dayanışma Ağlarının Oluşumu ve Çöküşü’, Elçin Macar, ‘Kilikya Ermeni Katolikosluğu’nun Adana-Kozan’da (Sis) El Konan Mülkleri’, Mehmet Polatel, ‘Ermenilerin El Konan Mallarının İadesine İlişkin Tartışmalar ve Düzenlemeler’, Hilmar Kaiser,‘1915’te Ermenilerin ‘Menkul’ Malları’, Hamit Bozarslan ‘Ermeni ve Yahudi Soykırımlarında İktisadî Yağma ve Demografik Homojenleşme Projeleri Üzerine Bir Yorum’, Francesca Penoni, ‘20. Yüzyıl Başında Kayseri ve Çevre Köylerde Dinî Mimarinin Yok Edilmesi’ başlıklarıyla sunum yapacak.