TEOG'da 1915 güzellemesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Kasım günü yapılan TEOG sınavının 8. sınıf 1. Dönem 'T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi' kitapçığında yer verdiği iki soruyla Ermeni meselesini es geçmedi.


  

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ikinici gün oturumu bugün yapıldı. Öğrenciler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sınava girdi. MEB, bugün yapılan sınavda skandal sorulara imza attı. 

MEB, sınavada öğrencilere şu soruları sordu,

’Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu’yla ülkedeki Ermenilerin bir kısımını Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken

*göç ettirilenlerin vergileri ertelenmiş, 
*yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirilmiş,
*yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,
*ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır. 

Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a)Göç ettirilenlerin can güvennliğine önem verilmiştir. 
b)Göç edenlerin maddi hakları korunmaya çalışılmıştır.
c)Tahcirle Anadolu’daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmiştir
d)Tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleşmiştir

MEB’in soruduğu diğer bir soru ise şöyle,

‘Doğu Cephesi’nde kazanılan askeri zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Serv Antlaşması’nın gerçersiz olduğunu kabul etti. 

Bu bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan baraşının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a)TBMM’nin saygınlığını arttırmıştır
b)TBMM için siyasi başarı getirmiştir
c)Cepheler arasında güç birliği sağlanmıştır 
d)Ermenilerin Anadolu toprakları üzerindeki iddiaları boşa çıkarılmıştır 

‘Kabul edilebilir birşey değil’

Geçtiğimiz Ekim ayında eğtim sistemine dönük eleştirilerin yer aldığı ‘Türkiye “Milli” Eğitim Sisteminde “Gayri Milliler”’ raporunu hazırlayan Uluslararası Azınlık Hakları Grubu Türkiye Koordinatorü Nurcan Kaya, sınavada sorulan sorulara tepki gösterdi. 

Agos’a konuşan Kaya, Tükiye’de eğitim sisteminin sadece Türk ve Müslümanların varlığını esasa alıp, sistemi bir ideolojik olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi, 

“Eğitim sisteminin asıl amacı, çocuğun üstün yararını korumak, pedogojik gelişimi, akademik başarını geliştirmek, çoğulcu demokratik değerleri öğretileceği bir sistem değil de Türk milliyetçi ve Türk İslam seneti pohpohlanmış bir sistem olmuş. Yanlış bir tarih okuması da yapılmış. Türk milliyetçi ve Türk İslam sentezi körüklenirken, soykırımdan beri gerçek olmayan bir hikaye dayatılıyor. Ermenilere soykırım yapılmadığını çocuklara öğretmek için eğitim sistemi ve sınavlar da araç olarak kullanılıyor. Daha önce de farklı şekillerde karşımıza çıktı. Başka yollarla tekrar tekrar bunu kullanıyrolar. Sürekliliği olan bir mesele. Sınavları da bunun bir parçası haline getirdiler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğitim sistemi top yekün resmi idolojiyi sürdürmenin bir aracı olmaya devam ediyor.“

 


Kategoriler

Güncel TürkiyeYazar Hakkında