İnsan hakları örgütleri: Bu kanunla olmaz

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı’yla ilgili 19 örgüt bir kampanya başlattı. Örgütler tasarının TBMM Komisyonlarında yeniden ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Sivil toplum örgütleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun (TİHEK) Tasarısı ile Türkiye’de yaşanan eşitsizlik, ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin çözülemeyeceğini söyleyerek, ‘Bu Kanunla Olmaz’ dedi. 

Sivil toplum örgütleri, tasarının ayrımcılık riski altında bulunan grupların ihtiyaçlarına, Türkiye’nin yükümlülüklerine ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesini istedi. Meclis’e seslenen örgütler, tasarının TBMM Komisyonlarına iade edilmesini ve katılımcı bir süreçle baştan ele alınması çağrısı yaptı.

Bu kanunla olmaz” başlıklı bir web sitesi de hazırlayan sivil toplum örgütleri, hak savunucularını #BuKanunlaOlmaz hashtag’i ile kampanya görsellerini paylaşmaya çağırıyor. 

Tasarıyla ilgili eleştirilerden satırbaşları şöyle:

* Tasarıda Türkiye’nin uluslararası taahhütlerinde yer alan birçok ayrımcılık temeli dışarıda bırakılıyor.

* Tasarı STÖ’lerin görüşlerine yer vermiyor. 

* Uluslararası standartlar tasarının sadece gerekçesinde anılıyor. Kurum yapısı ve işlevi bu standartlara uymuyor. 

* Kurum insan hakları ihlalleri ile ilgili bireysel başvuru almayacak.

Tasarının  bu itirazlara rağmen mevcut haliyle bu hafta TBMM Genel Kurulunda gündeme alınması bekleniyor. 

Meclis’e seslenen STÖ’lerin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:  

“İnsan hakları, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele ve işkence ve kötü muameleyi önleme alanında çalışan STÖ’lerin katkıları olmadan; yasama sürecini etkin şekilde işletmeden; kanun yazımının gereği olan iç tutarlılık ve yapılandırma sağlanmadan; ihtiyaçlara, ilkelere ve işlevlere ilişkin katılımcı ve çoğulcu bir istişare süreci olmaksızın hazırlanan bu kanunla oluşturulacak kurum beklenen işlevini yerine getiremez.

“AB ve Türkiye arasında yürütülen Vize Serbestisi ve Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde yapılması beklenen yasal düzenlemeler çerçevesinde apar topar geliştirilmiş bu tasarı metni, ne Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ne de AB’nin politik kriterlerini karşılayacak niteliktedir. 

“STÖ’ler olarak TBMM’den talebimiz, tasarının TBMM Komisyonlarına iade edilmesi ve Avrupa Konseyi Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkelerinde öngörülen katılımcı bir süreçle en baştan ele alınmasıdır.”  

İmzacı sivil toplum örgütleri şöyle:  

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği / Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Gündem Çocuk Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İstanbul Genç Adımlar Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Kaos GL, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Roman Hakları Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği, SPOD, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Kadınlar Birliği, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı.

OKUMAK İÇİN TIKLAYIN: ‘İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun söyleyemedikleriYazar Hakkında