Başbakan’a Özgür Gündem soruları

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Başbakan Binali Yıldırım’a “Özgür Gündem’i hangi yasal gerekçeyle kapattınız?” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi. 

Paylan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “OHAL süresince temel hak ve özgürlüklere dokunulmaycak” açıklamasını hatırlatarak, Gündem’in kapatılmasının arkasındaki yasal dayanağı sordu.

Paylan’ın Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“1. Gazetenin kapatılması kararında gerekçe olarak gösterilen, Anayasa’nın 28. maddesinin 8. fıkrasında “Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir” ifadesi yer almaktadır. Yine gerekçede belirtildiği üzere gazete hakkında soruşturmalar mevcuttur fakat herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Özgür Gündem’in kapatılma kararı Anayasa’da belirtilen maddenin öngördüğü şart olan “mahkum olma hali”ni içermemektedir. Söz konusu durum Anayasa ihlali midir?

2. Özgür Gündem’in kapatılma kararında Anayasa’nın 28. maddesi gerekçe olamayacağına göre, bu kararın arkasındaki yasal dayanak nedir?

3. Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş’un “OHAL süresince (…) temel hak ve özgürlüklere dokunulmayacak” beyanı üzerine, Özgür Gündem gazetesinin kapatılması ve gazete çalışanlarının darp edilerek gözaltına alınması “temel hak ve özgürlüklerin” ihlal edilmesi değil midir?

4. Gazetecilerin gözaltına alınırken polis memurları tarafından darp edilmesi temel insan hakları ihlali değil midir?

5. 15 Temmuz Darbe Girişimi ertesi, darbeyle mücadele edilen şu günlerde bir darbe dönemi ürünü olan ve yıllardır uygulanmayan bir Anayasa maddesine dayanarak basın özgürlüğüne ket vurmak güncel politikalarla çelişmekte midir? “

Kategoriler

Güncel BasınYazar Hakkında