Taner Akçam’ın kitabı Ermenistan’da

Taner Akçam’ın 2014 yılında İletişim Yayınları etiketiyle piyasaya çıkan ve yayımlandığı günden itibaren büyük yankılara neden olan kitabı ‘Zorla Müslümanlaştırılmış Ermeniler: Sessizlik, İnkâr ve Asimilasyon’ artık Ermenicede.

‘Zorla Müslümanlaştırılmış Ermeniler: Sessizlik, İnkâr ve Asimilasyon’, Doğu Ermenicesine çevrilen kitap, Ermenistan’daki okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi tarafından yayına hazırlanan kitabın baskısına Jirayr Nışanyan Vakfı sponsor oldu. Kitabın Türkçeden çevirisini Meline Anumyan yaptı, editörlüğünü ise Haykazun Alvrtyan üstlendi.

Akçam, ‘Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması’ kitabında, Türkiye’de Ermeni Soykırımı’nın tartışılmasını zorlaştıran engelleri, sessizlik, inkâr ve asimilasyonu çeşitli örnekler üzerinden tartışıyor. Bu kitapta bir araya getirilen yazılarında, Soykırım meselesiyle neden ve nasıl ilgilenmeye başladığını, ne tür tepkilerle karşılaştığını, son otuz yılda bu konuyla ilgili yaşananları anlatıyor. Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarıyla tanınan Ermeni yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın anıları üzerinden başlayan tartışmaları değerlendiriyor.  En sonda da, Ermenilerin zorla asimile edilmesiyle ilgili araştırmalarına yer veriyor.

Akçam, zorla asimilasyonun en az dört biçimde yapıldığını anlatıyor: Zorla Müslümanlaştırma, geçici iskân, çocukların toplatılarak Müslüman evlere dağıtılmaları ve genç kadınların, kızların ailelerinden uzaklaştırılarak zorla evlendirilmeleri yoluyla asimilasyonu. Zorla asimilasyonun Ermeni Soykırımı’nın yapısal bir unsuru olarak gören yazar, bugüne kadar ihmal edilen bu konunun ayrıntıları üzerinde duruyor. Kitap, gerçek bir yüzleşmenin yollarını aramayı öneriyor.Yazar Hakkında