VADİP’te gündem vakıf senetleri

Vakıflar Arası Dayanışma ve İletişim Platformu (VADİP), 13 Ekim Perşembe günü toplandı. Toplantının temel gündemi, azınlık vakıfları temsilcilerinin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’la yaptığı görüşmeydi.

Azınlık Vakıfları Temsilcisi Doç. Dr. Toros Alcan, 5 Ekim’de Ankara’da yapılan toplantıya ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Sayın Bakan Veysi Kaynak’la iki saati aşan bir görüşme yaptık. Diğer azınlık cemaatlerinin temsilcileri de katıldı. Kendi sorunlarını ve ortak sorunlarını dile getirdiler. Azınlık vakıflarının sorunlarına ilişkin Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulan yasa taslağının çıkması gerektiği dile getirildi. Yasa taslağını Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem dile getirdi. Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Yahudi cemaatinin hızla eridiğini belirterek vakıf seçimlerinin bir an önce yapılması gerektiğini, eski yönetmeliğe dahi razı olduklarını söyledi. Azınlık vakıfları için bir kanun gerektiğini ayrıntılarıyla dile getirdi. Seçim hakkının acilen verilmesi gerektiğini, kanunla ilgili çalışmaların daha sonra da yapılabileceğini söyledi.

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni cemaatinin seçim istemiyor görüntüsünün doğru olmadığını net dille anlattı. Seçimlerin yapılamaması konusunda Ermeni cemaatinin bir engel olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Bakan Kaynak ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bu konuda çalışma yapmışlar. Bakan Kaynak, azınlık vakıflarının sorunlarının bir kanunla çözülmesi konusunda talimat verdi. ‘Hızla bir kanun çalışması yapın. Her cemaat kendi demografik, sosyolojik dini kültürel yapılarını göre vakıflarının senetlerini yazsın ve bu iş artık çözülsün’ talimatı verdi.”

Alcan, kanun konusunda mutabakatın sağlandığını ancak asıl sorunun kanunun ne kadar hızlı çıkabileceği olduğunu söyledi: “Bu noktada muhalefet partilerinin tutumları çok önemli. Bakan Kaynak, komisyonlarda bir engel çıkmaz, oyalama taktikleri olmazsa, Anayasa Mahkemesi’ne gitmezse birkaç ay içinde kanunun çıkabileceğini söyledi. Kanunun çıkma süreci siyasi partilerin ve komisyonun inisiyatifinde”

Alcan, kanun konusunda iki büyük çalışmanın yapılması gerektiğini belirterek “Birincisi, bu kanunun çıkma hızı ne olacaktır? İkincisi de, tüzük yazma hakkı nasıl tanımlanacak? Bunu yazarken bir vakfın senedinin onaylanma mekanizması var. Senedi vakfı kuranlar yazar aslında ve anayasada var olan kanunlara ve ahlak kurallarına göre yazarak mahkemede onaylatmanız gerekir. Burada bir sorun yok, sorun bu tüzükleri ya da senetleri kimlerin nasıl yazacağı, demografik özelliklerimize göre nasıl yazacağımız” diye konuştu.

Kategoriler

Toplum VakıflarYazar Hakkında