Cinsel istismar tasarısı geri çekildi

Başbakan Yıldırım, cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önerisininin geri çekildiğini açıkladı.

Hükümet, cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önerisinin Meclis Komisyonu'nda tekrar görüşüleceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım Atatürk Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, tasarının Meclis Komisyonunda tekrar değerlendirileceğini, muhalefet ve sivil toplumun önerilerinin dikkate alınacağını açıkladı.

Yıldırım şöyle konuştu:

"Erken yaşta çiftlerin kendi rızasıyla veya ailenin rızasıyla evlenmeleri rıza olsa bile kanunen yasak, suç. AK Parti iktidarından önce böyle bir suç yoktu. AK Parti hem gençleri korumak hem aileyi korumak adına reşit yaştan önceki evlilik, rızayla bile olsa bunu ceza kanununda suç olarak tanımladı.

“Komisyonda bu meseleler görüşülecek, onlardan (muhalefet) bir teklif gelirse bu da dikkate alınarak olgunlaştırılacak. Gelmezse sivil toplum örgütlerinden, vatandaşlardan, uzmanlardan akademisyenlerden gelen önerileri de dikkate alarak bu meseleyi halledeceğiz. Çünkü sorunların çözüm yeri siyasettir.

“Gerek Cumhurbaşkanımızın bu konudaki geniş mutabakat çağrısı, gerekse de muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirilmeleri için zaman tanınması bakımından Meclis'teki bu tasarıyı komisyona alıyoruz ve komisyonda etraflıca bütün tarafların görüşleri de dikkate alınarak değerlendirilip bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz.

"Eğer siyaset ülke sorunlarına çözüm üretmiyorsa, üretemiyorsa o zaman topluma bir yüktür. Biz hep sorunları çöze çöze geldik. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik."

AKP, cinsel istismar suçu işleyenlerin istismar ettiği kişiyle evlenmesi durumunda ceza almamasını öngören bir kanun teklifini 17 Kasım’daki Meclis Genel Kurulu’na son dakika değişikliği olarak sunmuştu. Tasarı kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu. 

Tasarı kabul edilmiş, kanunun tamamının onaylanması için bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu.

AKP İstanbul milletvekilleri Mehmet Muş ve Halis Dalkılıç, Kocaeli milletvekili İlyas Şeker, Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Osmaniye milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun imza verdiği önergede şu ifadelere yer verildi: 

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur.  Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”


Kategoriler

Türkiye GündemYazar Hakkında