CIA’nin Ermenistan belgeleri

CIA daha önce arşivde gizli tutulan yaklaşık 13 milyon belgeyi yayınladı. Bu belgelerden birine göre Sovyetler’e ait ilk atom bombası Ermenistan’da yapıldı.

CIAnın yayınladığı 18 Ocak 1950 tarihli bir belgeye göre Stalin tarafından, Sovyetler Birliğinde atom bombası üretimi için sınırsız yetki verilen Lavrentiy Beria, bombanın geliştirilmesi için Ermenistanda bulunan Sevan Gölünü seçti. Gizli belgeye göre bombanın yapımı için güçlü hidroelektrik santrallerine ihtiyaç duyan Sovyet uzmanlar, etrafında 28 ırmak kolu bulunan Sevan Gölünü en uygun yer olarak saptadı.   

Belgeye göre 1950 yılında, Sevan Gölü – Aragats Dağı – Kanair Platosu arasında bulunan alan Sovyet yönetimi tarafından gizli bölge olarak belirlenmişti. Atom bombası santralleri ise göle uzanan volkanik arazide bulunan altı mağaraya inşa edildi. CIAnin belgesine göre bu santrallerin yapımında Alman savaş tutsakları ve Sovyetlerdeki köle işçiler çalıştı, santrallerin planlarıysa Hitler döneminde Almanya ve Avusturyadaki yeraltı fabrikalarını inşa eden Alman uzmanlar tarafından hazırlandı. 

CIA belgesine göre ilk atom bombası Şubat 1949da Ermenistanda tamamlandı, ilk denemeyse 10 Temmuz 1949da Doğu Uralda yapıldı. Belgede Amerikan ve Britanya gizli servislerinin bomba denemesiyle ilgili bilgilere ancak Eylül 1949da ulaşabildiği iddia ediliyor.

Kategoriler

Güncel

Etiketler

Ermenistan Nükleer