Soykırımla ilgili sigorta anlaşmasında yolsuzluk iddiası

Ermeni Soykırımı kurbanları ve yakınlarının sigorta şirketlerine açtıkları davada kazanılan tazminatın, iki avukat tarafından usulsüz biçimde kullanıldığı iddia ediliyor. Konu Kaliforniya Eyalet Barosu tarafından soruşturmaya dönüştürüldü.

Amerikalı iki Ermeni avukat, Ermeni Soykırımı’yla ilgili bir sigorta davasında yolsuzluk yapma suçlamasıyla karşı karşıya. Kaliforniya Eyalet Barosu’nun yürüttüğü soruşturmadaki on üç sayfalık iddianameye göre, Glendale’da yaşayan iki avukat Vartkes Yeghiayan ve eşi Rita Mahdessian, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar ve soykırım kurbanlarıyla ilgili olarak varılan 20 milyon dolarlık bir hayat sigortası anlaşmasında, yüz binlerce doları paravan şirketler kullanarak zimmete geçirmekle suçlanıyor. Baro Disiplin Mahkemesi’ndeki dosyada, avukatların lisanslarının iptal edilmesi ve ardından haklarında ceza davalarının açılması söz konusu olabilir.

Kaliforniya Eyalet Barosu’nun Vartkes Yeghiayan ile eşi Rita Mahdessian için yürüttüğü disiplin soruşturmasında iki avukat zimmete para geçirme, güveni kötüye kullanma ve etik dışılıkla suçlanırken, iddianameye göre ikili, Ermeni Soykırımı’yla ilgili toplu davada varılan hayat sigortası anlaşması tutarından 300 bin doları usulsüz biçimde kullandı. İddiaya göre Glendale’de yaşayan çift, bu fonu zimmetlerine geçirmek için kurdukları ‘kar amacı gütmeyen’ kuruluşları paravan olarak kullandı. İki avukat suçlamaları reddediyor.

‘Sahipsiz Fon’ kime gitti?

2005 yılında, Ermeni Soykırımı kurbanlarının ve soykırımdan kurtulanların yakınlarının hakları için Fransız sigorta şirketi AXA’ya açılan toplu davada, Amerikalı Ermeni avukatlar Yeghiayan ve Mahdessian, dava vekili olarak görev alıyordu. Dava sonucunda varılan anlaşma 20 milyon dolar olurken, Fransız sigorta şirketinin 17.5 milyon dolar ödeme yapmasına karar verildi. Söz konusu anlaşma tutarından 3 milyon dolarlık bir bölüm ise ‘Sahipsiz Fon’ olarak belirlendi. Eyalet barosunun hazırladığı iddianameye göre, Ermeni Apostolik Kilisesi Batı Episkoposluğu da dahil dokuz kurum bu fonun yararlanıcıları olarak listelendi. Anlaşmaya göre yapılacak ana ödeme ve idari harcamalar dışında fondan kalacak tüm meblağ, davanın avukatları Yeghiayan ve Mahdessian tarafından önerilecek ‘kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına’ dağıtılabilecekti.

İddianameye göre, fondan bu şekilde yararlanan söz konusu yardım kuruluşlarından Center for Armenian Remembrance (CAR - Ermeni Anısı Merkezi), sigorta şirketiyle varılan anlaşmanın onaylanmasında 3 ay sonra kuruldu. İddiaya göre, fondan yararlanan bir diğer yardım kuruluşu olan Conservatoire de la Memoire Armenienne (CMA - Ermeni Anısını Koruma Kuruluşu) ile CAR, iki avukatın sahip olduğu ‘Brand Boulevard’ isimli hukuk bürosunun altında faaliyet gösterecek şekilde kurulurken, yardım kuruluşu olarak gösterilen paravan şirketlerin adres bilgisi dahi söz konusu hukuk firmasıyla aynı kaydedilmiş. İddiaya göre, avukatlar, yaklaşık 300 bin dolarlık bir fonun, kendi kurdukları bu iki kuruluşa aktarılması tavsiyesinde bulundu. Baronun hazırladığı rapora göre Yeghiayan ve Mahdessian, iki kuruluşun yardım faaliyeti yaptığına dair de herhangi bir belge sunabilmiş değil. İddianamede yer alan bilgilere göre CAR’nin hesabında bulunan yaklaşık 250 bin dolar Vartkes Yeghiayan’ın şirketine aktarılırken, 11 bin dolar çiftin iki çocuğundan biri olan Armen Yeghiayan’ın Loyola Hukuk Okulu’ndaki ilk yıl masrafları için kullanıldı, 56 bin 500 dolarsa çiftin diğer çocuğu Tamar Yeghiayan’a ödeme olarak kullanıldı.

İddialara konu olan avukat Vartkes Yeghiayan, 1936’da Ispartalı bir ailenin çocuğu olarak Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da doğdu. 1954 yılından bu yana ABD’de yaşayan Yeghiayan, Ermeni Soykırımı’yla ilgili pek çok önemli sigorta davasının avukatlığını yapıyor. Yazar Hakkında