‘Zeytin Tasarısı’ yedinci kez Meclis’e geliyor

“Zeytin Koruma Kanunu”nda yapılması öngörülen ve zeytinlik alanların yatırıma açılmasına neden olacak değişiklik önerisinin bugün Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

Meclis sanayi komisyonundan geçen yasa değişikliği için daha önce altı kez Meclis’te görüşme yapılmış ancak her defasında değişiklik önerileri reddedilmişti. Tartışmalı tasarı bugün meclisin önüne yedinci kez gelecek. 

Tam adı “Zeytinliklerin Korunması ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” olan 3573 sayılı kanunda yapılması öngörülen değişiklikle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izniyle zeytinliklerin ranta ve yatırıma açılması mümkün olacak. 

Tasarıdaki değişikliğe göre, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası haricinde toz ve duman çıkaran, kimyevi atık bırakan herhangi bir tesisin yapılmasına dair kesin yasak kaldırılıyor. Yasa maddesinde “Alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından” izin verilebileceğini söylüyor. 

Greepeace, meclis görüşmesi öncesi bugün bir açıklama yayımladı. Zeytinlik alanların, söz konusu tesislerin inşası için yok edilmesinin yanı sıra hemen yanına termik santral, maden gibi endüstri tesislerinin inşa edilmesi tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, “Bu tesislerin neden olduğu hava kirliliği zeytin ağaçlarında ağır metal birikmesine ve bu ağır metallerin besin zincirine katılarak zeytinlerle birlikte insanların da sağlığını tehdit etmesine neden olacaktır” dedi.  

Tasarıyı zeytin ağaçlarını kesmenin yasal kılıfı olarak tanımlayan Bayram, “Yasa tasarısına bugün oy verecek her siyasi parti vekilini aramalı ve birey olarak bu tasarıya karşı çıktığımızı belirtmeliyiz” dedi.

Kategoriler

Güncel YaşamYazar Hakkında