"OHAL Komisyonu'nun derhal karar vermesi gerekir"

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın AİHM kararıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen avukatlar ve hak örgütü temsilcileri, AİHM kararını eleştirdi; kararın aksine hayati tehlikelerinin bulunduğunu söyledi.

Açlık grevinin 148. günündeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına dair basın toplantısı düzenlendi.

AİHM’e yapılan tedbir amaçlı tahliye başvurusu reddedilmişti.

bianet'te yer alan habere göre, basın açıklamasına, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel sekreteri Metin Bakkalcı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eşgenel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Gülmen ve Özakça’nın avukatları, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı katıldı.

Açıklamada, Gülmen ve Özakça’nın hayati tehlikeleri olduğu ve AİHM kararının aksine, cezaevi koşullarının bu tehlikeyi daha da büyüttüğü ifade edildi.

İki eğitimcinin son sağlık bulgularını da paylaşan doktorlar, protein kaybının şiddetli olduğunu, Gülmen ve Özakça’nın tüm organlarında sorun yaşanabileceği için değişik uzman hekimlerin bulunduğu bir ortam gerektiğini, şimdi kaldıkları Sincan Cezaevi Hastanesinin ise böyle bir imkanı olmadığını belirttiler.

Avukat Kozağaçlı, “AİHM, bu hastanede kalmalarının çok iyi olduğunu onaylamış. Havalandırma bahçesi yok, camlar telle kapalı, 4-5 metrekarelik bir hastane odasından bahsediyoruz” dedi.

Bakkalcı: Açlık grevinin nedeni de çözümü de tıbbi değil

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel sekreteri Metin Bakkalcı

“Bugün itibariyle açlık grevinde 148. gün. 9 Mart’tan beri bu dünyanın vicdanı olan Nuriye ve Semih açlık grevindeler. Sadece ve sadece işlerini geri istiyorlar. Açlık grevinin nedeni tıbbi değildir, kişiler sadece başka bir çarelerinin olmadığı duygusuyla açlık grevi sürecine giriyorlar. Bunun sonuçlarını görmek için tıp insanı olmak gerekmez. Nedenleri tıbbi olmadığı gibi çözümü de tıbbi değildir. Çözüm basit: İşlerini geri istiyorlar.

“AİHM’in internet sitesinde yayınladığı kararında, AİHS’in yaşam hakkının düzenlendiği 2. maddesinin sadece hayatı tehlikenin olduğu, ciddi ve onarılmaz hasar riskiyle karşı karşıya kaldığı durumlarda bu ihtiyatı tedbir kararının verileceği belirtiliyor. AİHM, ‘Raporlarda hayati tehlike yok’ diyor.”

“Ancak Sincan’daki hekimler de kalıcı ve geri döndürülemez hasar riski olduğunu söylüyor. AİHM’in atıf yaptığı Numune Hastanesi raporunda da hayati tehlike uyarısı yer alıyor. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın raporunda da açıkça hayati tehlike belirtiliyor. AİHM hangi hakla bu cümleyi yazıyor? ‘Bu durumda hayati tehlike görmüyoruz’ diyor ancak dosyadaki raporlarda hayati tehlike açıkça belirtiliyor. Böyle cümlelerle tıbbı kimse kullanamaz.”

Bakkalcı, 7 Temmuz’da Birleşmiş Milletler’in Gülmen ve Özakça’yla ilgili yaptığı çağrıya da değindi.

Türkdoğan: Avrupa Konseyi’nin mi AİHM’in mi kararı doğru?

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eşgenel Başkanı Öztürk Türkdoğan da Türkiye’de çatışma süreci başladıktan sonra AİHM’in verdiği kararları eleştirdi:

“AİHM’in bu tutumu aslında son birkaç yıldır kendisini gösteriyordu. Türkiye’de çatışmaların başladığı süreçte sivillerin yaşamının kurtarılmasıyla ilgili başvurularda da bu tutumu sergiledi. AİHM o dönem sadece beş kişiyle ilgili tedbir kararı verdi, sadece beş kişi kurtulabildi.”

“Sokağa çıkma yasaklarında da bu trend devam etti. Olağanüstü hal ilan edildiğinde de henüz bir OHAL Komisyonu yokken bile AİHM insanların başvurularını kabul etmedi. Oysa Türkiye’de gidilebilecek bir iç hukuk yolu yoktu.

“Tüm bu süreçler birbirleriyle bağlantılı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 25 Nisan’da Türkiye’yi siyasi denetime aldı.

“Siyasi denetime alınan bir ülkede tarafsız ve bağımsız bir yargıdan bahsedilemez, etkili iç hukuk yolundan bahsedilemez. Ama Avrupa Konseyi’nin yargı organı birbirine tezat bir noktada duruyor. Avrupa Konseyi’nin kararı mı doğru, Türkiye’deki açık ihlalleri görmezden gelen yargı organının kararı mı doğru?

“Bir mahkeme kendi kendine politik tutum takınamaz. AİHM’in bu taraflı, hukuka aykırı kararları sorgulanmalıdır. İşyükü kavramı insan haklarının önüne geçilemez. 100 binden fazla insan medeni ölüme terk edilmişken AİHM işyükünü öne sürüyor.

Güngör: Zorlama bedende yıkıma yol açar

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Dr. Selma Güngör, sağlık hakkıyla ilgili konuştu:

“Nuriye ve Semih’in sağlık hakkından yararlanma hakları, Türkiye’deki mevcut haklara ulaşımı tekrar sorgulamamıza yol açtı.

“Bu haklardan biri, cezaevlerindeki mahpusların eğer güven problemi oluşursa başka bir hekime muayene olma hakkıdır. Uzamış açlığın sonuçlarını görmek, sonuçları onlarla paylaşmak bir yandan da Türkiye kamuoyunun merak ettiği sağlık durumlarının ne olduğunu öğrenmek için bağımsız bir heyet tarafından muayene edilmelerini talep ettik. Ne yazık ki kabul edilmedi.”

“Gülmen ve Özakça’nın kabul ettiği bir kişinin refakatinde muayene gerçekleşti. Ve cezaevlerindeki sağlık durumlarını bu rapordan öğrendik. Açlık grevleri ve buna bağlı yıkım devam ediyor. Bedenlerinden organlarından çok şey kaybediyorlar.”

“Zorlamanın içerdiği her şey bedende yıkıma yol açar. Bu nedenle zorla muayene, zorla tedavi gibi kendilerinin rızası olmayan uygulamalardan kaçınılmasını yetkililerden talep ettik. Açlık grevi bir hastalık değildir, hastalık olsa bile hastanın rızası gerekir.

“Adalet, Sağlık bakanlıklarının Nuriye ve Semih’i takip eden sağlık çalışanlarına yapılan zorla muayene, tedavi baskısını doğru bulmuyoruz.

“Nuriye ve Semih’in kendi iradesi olmadan tedavileri mümkün değildir. Kendileri defalarca açlık grevine devam edeceklerini beyan ettiler. Muayene ancak beyana dayalı olabilir.

“Açlık dışında sağlıklarını tehlikeye atacak uygulamalardan vazgeçilmeli. Havalandırılan ortamda bulunmak, uygun yatak gibi koşullar sağlanmalı. Cezaevleri, sağlıklı kişilerin bile hastalanmasına yol açabilir. Bu durumdaki kişilerin yaşamını kısaltıcı özelliğe sahiptir. Nuriye ve Semih bir an önce tahliye edilmelidir.”

“Kaldı ki şiddetin işkence haline dönüştüğünü avukatların anlatımından öğrenmiş durumdayız. Zorla bağlama, zorla yatırma, zorla nakletme sırasında ortaya çıkan darp bulguları, işkence bulgularıdır. Bu tavırdan vazgeçilmeli. Hayatlarının kısalmasına yol açacak cezaevi koşullarından bir an önce salıverilmelerini bekliyoruz.”

Bulut: Cezaevinde sağlıklı yaşayabilecekleri ortam yok

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumunu anlattı:

“Son verilerine göre protein kaybının şiddetli olduğu görülüyor ve Gülmen ve Özakça’nın tüm organlarında sorun yaşanabileceği, çok hekimli bir ortamda bulunmaları gerekir. Sincan Hastanesi böyle bir ortam değil, gerektiğinde dışarıdan çağırılabiliyor.”

Kozağaçlı: Türkiye’deki yargıçlar bile AİHM’in söylediğini söylemedi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı, hukuki durumu anlattı:

“Gerçek mesele OHAL Komisyonu’nun bir an önce karar vermesi ve işlerine geri dönmeleridir. Maalesef tutuklama koşulları yaşamlarını ağır bir risk altına sokuyor. Hükümet ve AİHM’in istediği sağlık raporlarında da hayatlarını tek başlarına idame ettiremeyecekleri yazıyor.

“Nuriye ve Semih hükümlü değil, tutuklu. Dolayısıyla doktor raporunda söylendiği gibi ‘tutukluluk tehiri’ diye bir kural veya kanun zaten yok. hakimlerin kararıyla serbest bırakılabilirler.

“Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli’nin defalarca söylediği gibi OHAL Komisyonu’nda ilk olarak Nuriye ve Semih’in durumu görüşülmeyecekse, açlık grevinin sonlandırılması mümkün değil.

“İki hafta önce başvurduğumuz Komisyon derhal toplanıp olumlu karar verirse açlık grevini sonlandıracaklarını Nuriye ve Semih defalarca söyledi.”

“Meselenin hukuksal yönü bitti. Şu anda önümüzde siyasal muhalefetin dışında bir yol kalmamış durumda. BM İnsan Hakları Komiserliği’nin vereceği kararları ve hükümetteki bağlayıcılığını göreceğiz. OHAL Komisyonunun derhal karar vermesini sağlamak üzere basınç yapmak gerekir. Tek beklediğimiz OHAL Komisyonu’nun kararıdır.” 

Kategoriler

Güncel İnsan HaklarıYazar Hakkında