Adalar Savunması: Yeni imar planı doğal alanları tehdit ediyor

Adalar’da Aralık 2012 tarihinden bu yana devam eden ve son aşamaya gelen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarının bu sene içinde askıya çıkması bekleniyor. Adalar Savunması, yeni planın Adalar’ı ticarileştireceği uyarısını yaptı.

Adalar Savunması’nın açıklamasına göre Adalar Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/1000’lik plan, İBB tarafından hazırlanan 1/5000’lik plan gibi Adalar’ın günübirlik rekreasyon turizmine daha fazla açacak, Adalar’ın doğal alanlarının insan müdahalesiyle ehlileştirilerek ticarileştirilmesine, Adalar’ın kara ve deniz yaşamının ve kıyı ekosisteminin tahrip edilmesine, konut ve yapı stoğunun imar rantı yaratacak tarzda arttırılmasına neden olacak.  

Adalar 1976 yılında o dönemki adıyla  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ‘koruma alanı’ ve 1984 yılına Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından ‘SİT alanı bütünü’ ilan edilmişti. 1980’li ve 1990’lı yıllarda kaçak yapılarda ciddi oranda bir artış görülse de, Adalar halen İstanbul’un yapılaşmanın en az olduğu bölgelerden biri. 

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları devam ediyor. Son aşamadaki planlar Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu gündemine geldi. Planlar kurulda onaylandıktan sonra İBB meclisi onayına sunulacak, daha sonra da askıya çıkacak. 

Diken’den Rıfat Doğan’ın Adalar Savunması’nın açıklamasına dayandırdığı haberine gore, yeni planla adanın 2B arazilerine günü birlik tesis yapılabilecek. Butik otelciliğin ve ev pansiyonculuğunun önü açılırken zemin katlara dubleks izni getirilecek. Adalar Savunması’nın hesabına göre Adalar’ın nüfusu beş katına çıkacak. 

Plan Büyükada’yı ‘eğlence’, Heybeliada’yı ‘sağlık’, Kınalıada’yı ‘spor’ ve Burgazada’yı ise ‘kültür’ adları altında ‘tematik adalar’ şeklinde bölüyor. 

Planın halktan ve yerel inisiyatiflerden kaçırıldığını savunan Adalar Savunması, sürece dahil edilmediklerini ve plan hazırlık süreci ve daha sonrasına ilişkin birçok endişelerinin olduğunu dile getirdi. 

Savunma, planın onaylanması halinde Adalar’da yapılacakları şöyle sıraladı:

– 2 hektardan (yaklaşık 1,5 futbol sahası) 30 hektara uzanan kimi parseller belirlendi. Buna göre ikinci ve üçüncü derece doğal SİT alanlarındaki 2B arazileri rekreasyon ve günübirlik tesisler için kullanıma açılacak (Büyükada’da adanın doğusundaki 28,4 hektarlık alan Heybeliada’da Çamlimanı, Kınalıada ve Burgazada’da bu adaların çok geniş bölümlerini kapsayan 2B orman alanları),

– Bugünkü nüfusu 14 bin 478 olan Adalar için hazırlanan 1/1000’lik Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 5000’lik planlarda öngörülenin de üzerinde bir konut stoğu ve nüfus artışına yol açacak. Buna göre 5 binlik planda yaklaşık 52 bin 500 kişiye çıkarılması öngörülen nüfus binlik planda 76 bin 800 kişiye çıkacak,

 Ada                    1/5 bin        1/1000

Büyükada           28.000         44.000

Heybeli               10.200        14.000

Burgazada            6.100          8.600

Kınalıada               9.200        12.400

– Konut alanlarında bodrum katları 5 binlik planda da öngörülene benzer şekilde emsal değerler dışında bırakılarak iskana açılırken, zemin katlar dubleks ev yapımına uygun hale getiriliyor,

-Adalar’daki konutların üzerinde kurulu olduğu parsellerin 2 bin metrekarelik üzerinde olması durumunda toplam TAKS değerinin yüzde 10’u oranında ikinci bir yapı yapılmasına, 2 ila 4 bin metrekarelik parsellerde iki yapı yapılmasına, 4 bin metrekare üzerindeki parsellerde ise ikiden fazla yapıya izin veriliyor,

– Konut alanlarındaki diğer yapılaşma koşulları ve yapılar hakkındaki kararlar Koruma Bölge Kurulu’nun alanında uzman olmayabilecek herhangi bir temsilcinin inisiyatifine terk ediliyor, 

-5 binlik planlarda öngörülen ‘Yeni yapılar pansiyon olabilir’ notuna ilaveten herhangi bir yapı tanımı ve denetim ölçüsü getirmeksizin konut+ticaret alanlarında bin metrekare alana sahip konut alanlarında (İBB Komisyonu tarafından bu sınırın 500 metrekare’ye düşürülmesi önerilmekte) ev pansiyonculuğu ve butik otelciliğe izin veren bir plan notu ekleniyor.

Kategoriler

Güncel Yaşam

Etiketler

Adalar


Yazar Hakkında