“Maksadını aşan yorumların sürece katkısı yok”

Seçim sürecinde yaşanan gelişmeler üzerine Müteşebbis heyet de bir açıklama yaptı. Açıklamada “Maksadını aşan haber ve yorumların sadece soyut düzeyde kaldığını ve sürecin sağlıklı işlemesine hiçbir katkı ve faydası olmayacağı gerçeğini de vurgulamak isteriz” dendi.

Açıklama şöyle:

“Patrik Seçimi çözümsüz bir durumda beklerken, nihayet bu yıl süreç olağan gelişmelerle başlamıştır. Sürecin başlaması ve olumlu bir çizgide ilerlemesinde şüphesiz ki Cumhurbaşkanımızın açıklamaları önemli rol oynamıştır. Nitekim açıklama sonrasında, hastanemizdeki Hampartsum etkinliğinde toplumun birbiriyle kucaklaşması yıllardır özlenen bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Değabah seçiminin ardından Vakıflarımızın bir araya gelerek Müteşebbis Heyeti oluşturmalarıyla birlikte çalışmalar hız kazanmıştır. Teknik bir yapı olan Müteşebbis Heyet, her hafta Patrikhane’de yaptığı toplantılarla,  seçimin geleneklerimize uygun ve Devletten gelecek Talimatnameye göre sağlıklı şekilde  gerçekleşmesi için azami özeni göstermektedir.

Müteşebbis Heyet, kurulduğundan bu yana; önce vakıf temsilcileriyle Patrikhane’de toplanarak seçim takvimini oluşturmaya çalışmış ve akabinde belirlenen seçim  takvimi  için İstanbul Valiliği eliyle  İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmıştır . Bu husus kamu oyuyla  paylaşılmıştır.

Müteşebbis Heyet ayrıca vakıflardan aldığı seçmen listelerinin güncellenmesi için metodolojik çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların eşgüdümlü yapılabilmesi amacıyla, ilgili vakıfların seçim komisyonlarıyla Feriköy Kilisesi’nde çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte vakıfların olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. 

Kamuoyunun yakından bildiği üzere, Müteşebbis Heyet toplumun ona tevdi ettiği göreve layık olabilmek ve beklentilerini gerçekleştirmek için Patrikhane ve Vakıflarla uyum içerisinde çalışarak, seçim sürecinin tüm geleneksel ve bürokratik adımlarını atmış ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sağduyuyla gerekli adımları atmaya devam edecektir. 

Sonuç olarak; herkesin arzusu olduğu gibi Patrik seçiminin önü şu veya bu nedenle yeniden tıkanmamalıdır..

Toplumumuz için birinci derecede önemli olan Patriklik makamının uzun süre boş kalması anlamına gelen bu noktada mevcut durumdan kimsenin memnun olduğu düşünülemez. Bu nedenle yapılacak en doğru ve acil iş, yeni bir Patriğin seçilmesi için  tüm toplum üyelerinin kenetlenerek seçimi gerçekleştirmeye odaklı hareket etmesinin sağlanmasıdır.        

Yapılan seçimlerle Patrik Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet göreve getirildiğine göre Vakıflarımızın değerli yöneticilerinin, toplumsal sorumlulukları çerçevesinde varsa ellerinden gelebilecek her türlü çabayı “seçimin bir an önce yapılabilmesi”ne odaklı olarak sarf etmeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Basınımızda çıkan, maksadını aşan haber ve yorumların sadece soyut  düzeyde kaldığını ve sürecin sağlıklı işlemesine hiçbir katkı ve faydası olmayacağı gerçeğini de vurgulamak isteriz. 

Toplumumuzun yaşamsal, birincil ve ortak konusu olan Patrik Seçimini sağlıklı bir şekilde yapabilmek için başta Vakıflarımızın değerli yöneticileri olmak üzere toplumumuzun her bir ferdinin desteğini görmek istiyoruz. Seçimin sühuletle yapılabilmesi ve başarı ile sonuçlanması hepimizin ortak isteğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...”

Kategoriler

Toplum Kilise

Etiketler

Müteşebbis Heyet


Yazar Hakkında