Erdoğan'dan 1915 için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Nisan'ın yıldönümünde Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan ayine bir taziye mesajı gönderdi. Erdoğan "Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, çocuklarına ve torunlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kumkapı Kilisesi'ndeki ayinde de okunan mesajı şöyle:

"Sayın Aram Ateşyan

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili

Çok değerli Ermeni vatandaşlarım

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zor ve sıkıntı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin çatısı altında toplanmış bulunuyorsunuz.

Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerimi sunuyorum.

Bu vesileyle aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar sebebiyle yitirdiğimiz milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenab- ı Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

Biz tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil, daima paylaşan bir millet olduk.

Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs’ten Afrika’ya, Güney Asya’dan Avrupa’ya kadar başı düşen herkesin yardımına koştuk.

Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel aidiyetine bakmadık.

Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek, kardeşliği, empatiyi,  barışı ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz.

Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak, Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir.

İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz.

Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından, dininden ve meşrebinden dolayı farklı muamele görmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ermeni vatandaşlarımızın da kültürümüze, beşeri, siyasi ve ticari hayatımıza yaptıkları katkıları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum.

Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum. 

Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla yad ediyorum.

Anma merasimine iştirak eden tam vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

Kategoriler

Genel Güncel