'Heybeliada Çam Limanı imara mı açılacak?

HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu Heybeliada'daki Çam Limanı bölgesinin Diyanet Vakfı'na devredileceği yönündeki haberler üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bir soru önergesi yöneltti. Kerestecioğlu soru önergesinde " Heybeliada Ruhban Okulu'nun faaliyete geçmesi engellenirken, adanın önemli bir kısmının eğitim merkezi yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi, dinler arası barış ve diyalogu nasıl etkileyecektir?" ifadesine de yer verdi.

Kerestecioğlu'nun soru önergesi şöyle: 

"Milli Emlak, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Hazinesine ait Heybeliada’da bulunan Çam Limanı ve Sanatoryumun Diyanet Vakfı'na devredilmesi için yapılan hazırlıklar geçtiğimiz günlerde Koruma Kurulu gündemine gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünün yaptığı açıklamaya göre, Heybeliada'da bir eğitim merkezi yapmaya hazırlanılmaktadır. Ne var ki, Heybeliada'nın en değerli doğal SİT ve kentsel bellek alanı Çam Limanı ve Sanatoryum’un halkın kullanımına kapatılması ve imara açılması anlamına gelecek bu devir, kamuoyunun tepkisine neden olmuştur.

1.      Heybeliada’da bulunan Çam Limanı ve Sanatoryumun Diyanet Vakfı'na devredileceği doğru mudur?

2.      SİT alanı olan bölgenin Diyanet İşleri Başkanlığına devriyle bölge imara mı açılacaktır?

3.      İstanbul’un en önemli tarihsel, kültürel ve doğal bölgelerinden biri olan Adalar’da yapılaşmanın SİT alanları ve yapısal topografya üzerinde yaratacağı tahribatla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz mu?

4.      Bu yıl, Adalar’a ait 1/5 bin Ölçekli Koruma Planı, yapılaşma baskısını artıracağı, artırılan yapılaşma baskısının SİT alanlarına doğru ilerleyeceği ve SİT alanlarını bozacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu mahkeme kararına karşın doğal SİT alanı olan Çam Limanı bölgesinde Diyanet’in eğitim merkezi kuracağını ilan etmesiyle ortaya çıkan fiili hukuksuz durumun karşısında ne yapmayı planlıyorsunuz?

5.      Bölge halkı yıllardır hastane ihtiyacını dile getirmesine rağmen neden Sanatoryum yeniden hastane olarak hizmete sokulmak yerine Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmektedir?

6.      Neden ada halkının ihtiyaçları gözetilmeden ve halka danışılmadan bölgenin sosyokültürel yapısını değiştirecek ve ekolojik dengesini bozacak büyük değişiklikler yapılmaktadır?

7.      Diyanet İşleri Başkanlığının açmayı planladığı eğitim merkezi Heybeliada’da yaşayan gençlerin ihtiyaçları ve talepleriyle örtüşmekte midir?

8.      Çam Limanı Bölgesinin Diyanet’e devredilmesi onaylanırsa halkın denize girdiği bu doğal SİT alanı halkın kullanımına kapatılacak mıdır?

9.      Heybeliada’da 9. yüzyılda yaptırılan ve 1 Ekim 1844’de Heybeliada Ruhban Okuluna dönüştürülen Ayia Triada Manastırının yeniden Ruhban Okulu olarak faaliyete geçmesi engellenirken, adanın önemli bir kısmının eğitim merkezi yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi, dinler arası barış ve diyalogu nasıl etkileyecektir?"

  

Kategoriler

Genel Güncel