Üç Horan üçüncü kez sandığa

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’nda, yönetim kurulu seçimi için son üç yılda üçüncü kez sandık kurulacak. Usulsüzlük yapıldığı için iki kez mahkemece iptal edilen Beyoğlu seçimi 16 Aralık’ta tekrarlanacak. 2008 yılında yayımlanan Vakıflar Yasası kapsamında yürürlüğe giren seçim yönetmeliğine göre yapılacak olan seçim, yine demokratik normlara uygun olmayan şekilde ilçe bazında yapılacak.

 

Yönetime aday olmayacağını açıklayan Sarı Liste, 16 Aralık’taki seçimin yapılmasını engellemek için çalışacak.

Seçmen listesi askıda

Beyoğlu Üç Horan yönetimi 13 Kasım günü Ermenice yayın yapan Marmara ve Jamanak gazetelerine ilan vererek yönetim kurulu seçimi takvimini açıkladı. İlanda şöyle denildi “TC Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nün 06.09.2012 gün ve B.02.VGM 1.13.02/46-1858  VE 22.10.2012 GÜN VE B.02.VGM 1.13.02/55-2127 sayılı yazılarına binaen Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’nın yeni yönetim kurulunu belirlemek için 16 Aralık Pazar günü seçim yapılacaktır. Seçmen listeleri 13 Kasım Salı gününden itibaren 9.00 -15.00 saatleri arasında askıda kalacak, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 13.00’te askıdan indirilecektir. Seçimde 28 Kasım 2012 günü askıdan indirilerek kesinleşmiş olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilen listeleri esas alınacaktır.”

Seçim bölgesi Beyoğlu

Beyoğlu Vakfı yönetimi toplumdan gelen taleplere bir kez daha kulak tıkadı ve seçim bölgesinin İstanbul geneli olması yönündeki istekleri karşılıksız bıraktı. Apik Harabetoğlu yönetimi tarafından atanan seçim tertip heyeti tarafından yapılacak seçimin objektiflikten uzak ve sınırlı katılımla yapılacağı öngörülüyor: “Beyoğlu ilçe hudutları dahilinde ikamet eden Ermeni Gregoryan cemaati mensubu TC vatandaşı ve 18 yaşını ikmal etmiş seçmen olma hakkına sahip kişiler 28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar belgeleri, kimlikleri ile Seçim Tertip Heyeti’ne bizzat başvurup teslim edeceklerdir. Gerçeğe aykırı ikamet belgesi verdiği belirlenen kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Yönetim Kurulu’na a-  day olmak isteyenlerin Vakıflar Kanunu’na ait yönetmeliğin 29.30.31. ve 32. maddelerine haiz olmaları şarttır. Durumu bu şartlara uygun adaylar 30 Kasım 2012 günü saat 09.00’dan itibaren (mesai saatleri dahilinde) 6 Aralık 2012 günü saat 13.00’e kadar bizzat ve yazıyla, blok liste halinde ve liste rengini belirtecek şekilde Seçim Tertip Heyeti’ne başvurmaları gerekmektedir.”

Sarı Liste’den çağrı

2009 yılında yapılan seçimde mevcut Apik Harabetoğlu yönetimine muhalif bir halk hareketi olarak doğan Sarı Liste, bu sefer seçime girmeyecek, ancak mücadeleyi farklı bir kulvarda sürdürecek. Hareketten Garabet Paylan izleyecekleri stratejiyi şöyle anlatı: “Böyle bir seçime girmenin anlamı yok. Ortada seçim yapma gibi bir niyet yok,  kendilerini seçtirtmek gibi bir tiyatro gösterisi var. Aynı kirli oyunun bir kez daha oynanmasına izin vermeyeceğiz. Bu seçimin bu şekilde yapılmaması için var gücümüzle elimizden geleni yapacağız.”

Paylan, topluma seslenerek, seçimin yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha demok-ratik şartlarda yapılması için hareket etmeye çağırdı: “Patrikhaneden başlayarak toplumun tüm bileşenlerini mücadeleye çağırıyoruz. İster bireysel ister kitlesel olarak herkes Beyoğlu Vakfı’na gidip ‘Seçimi bu şekilde yapmayın’ demeli. İstanbul genelinde demokratik kurallara uygun adil bir seçim olmadıkça, bu seçimi engellemek için var gücümüzle çalışacağız.”

Samatya Surp Kevork Kilisesi’nin onursal başkanı ve Patrik eski danışmanı Melkon Karaköse de seçimin il geneline açılmadıkça insanları oy kullanmamaya çağırdı: “Üçüncü kez seçim olacak. Usülsüzlük yapan yöneticiler bir kez daha aday olacak. Çok merak ediyorum hangi vicdan sahibi insan oy kulanıp o insanları seçecek. Seçimi bir an önce İstanbul geneline açmalılar.”

Genç isimlerin yönetime dahil edilmesi gerektiğini savunan Karaköse, Üç Horan yönetimine seslenerek, “VADİP toplantılarına katılıp genç ve başarılı yönetici adaylarını yönetim kurulunda görev almaya davet edin. Aksi halde cemaat bunun hesabını sorar” dedi.

 

 

Kategoriler

Toplum Vakıflar