Gümülcine Surp Krikor Kilisesi 180 yaşında

Gümülcine’deki tarihi Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin kuruluşunun 180’nci yılı kutlamaları sebebiyle Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram ile Ekümenik Patrik I. Bartholomeos ortak ayin düzenlediler.

EVREN DEDE
AYDIN BOSTANCI

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde bulunan Gümülcine’nin tarihi Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin kuruluşunun 180. yılı kutlamalarında Kilikya Ermeni Gatoğigosu I. Aram ile Ekümenik Patrik Bartholomeos ortak ayin düzenlediler. Gümülcine’deki Ermeni Kilisesi’nde 23 Eylül Salı günü gerçekleşen tarihi ayini, birlikte yöneten I. Aram ile Bartholomeos’u, Gümülcine Ermeni Cemaati Başkanı Stepan Mateossian, şehrin Ermeni cemaati üyeleriyle birlikte kilisenin kapısında karşıladı. Birlikte kiliseye geçen Gatoğigos ile Ekümenik Patrik, Ermeni cemaatine kısa birer konuşma yaptı.

‘Birlikte çalışacağız’

Katolikos I. Aram, konuşmasında “Ekümenik Patrik ve aynı zamanda manevi kardeşim Sayın Bartholomeos’u 40 yılı aşkın bir süredir tanıdığımı söylediğimde belki şaşırabilirsiniz. Gençlik dönemlerimizde Dünya Kiliseler Konseyi çalışmaları kapsamında çok sıkı bir işbirliği yürüttük. Zaman içerisinde kendisi Ekümenik Patriklik makamına, bendeniz ise Kilikya Gatoğigosluğu makamına gelmiş olsak bile, aramızdaki dostluk ve kardeşlik sevgisini en üst düzeyde koruduk” dedi. I. Aram konuşmasının devamında, “Tarih de şahittir ki, her daim Ermeni ve Rum kiliseleri arasında bir dostluk ilişkisi var olmuştur. Ermeni ve Rum milleti her zaman bir arada oldu. Unutulmamalıdır ki, kilise binanın kendisi değil, halkın bizatihi kendisidir. Birlik ve beraberlik her daim ilerlemenin kaynağı olmuştur. Gerek ben Kilikya Katolikosu olarak, gerekse de Ekümenik Patrik Sayın Bartholomeos, her zaman iki halkın ve iki kilisenin ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla aramızdaki işbirliği ve dostluğun daha da yaygınlaşması için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ekümenik Patrik Bartholomeos ise şunları söyledi: “Dini kardeşlik sevgimizin dışında bizleri bir vizyon da bağlı tutuyor. Bu da Hıristiyan kiliselerinin birleşmesine yönelik vizyondur. 5. yüzyılda gelişen talihsiz dini ve politik farklılıklar bizleri ayrıştırdı. Fakat son yıllarda kiliseler arası diyalog çalışmaları devam ediyor”.

Kategoriler

Toplum Kilise