Başyazı: Hangi şarkı, nasıl bir Ermenilik

İlk uluslararası Ermenice şarkı yarışması ‘Tsovits Tsov’, halk oylaması sonucu finale kalan, birbirine taban tabana zıt zihniyette iki şarkısıyla kimlik politikalarına dair çok şeyler tartıştırmaya aday.

Hamasi Ermeni milliyetçiliğinin ne demeye geldiğini anlamak için Ermenistanlı müzisyen Sevan Amroyan’ın ‘Akhpers u es’ (Kardeşim ve ben) şarkısının sözlerine bakmak yeterli. Genelleştirilmiş, düşman bir Türk imgesine karşı, kardeşiyle birlikte savaşmaya giden, kan döken, ‘Türk’ü vuran Ermeni genç, mazlum ve mağdur bir kimliğin nefretle nasıl  zehirlenebileceğinin de ibretlik bir örneği.

Ermeniliği ‘Türk’e karşı kin ve nefret üzerinden kuran bu zihniyete karşı, yine aynı yarışmada elemeleri geçen Fransalı grup Collectif Medz Bazar’ın ‘Ariur Ar Ariur’ (Yüzde Yüz) şarkısındaki mizah dolu algı var. Ermeni, Türk ve Kürt müzisyenlerden oluşan grup,  diasporada ‘yüzde yüz Ermeni’ olmak için gerekli görülen özellikleri hicvediyor. Bu haliyle de şarkı, Ermeni olmayı dolmaya, sucuğa, lavaşa indirgeyen, şekilci bir Hıristiyanlığa, içi boşalmış simgelere sığınan kalıp kimliği kahkahalarla reddeden, yeni, hafif bir Ermeniliğin koordinatlarını sunuyor.

İlginçtir, her iki şarkıda da ‘kan’ imgesi var. Birisi ‘Burası cesur Ermenilerin kanının aktığı yer’ diyor ciddiyetle, beriki ise ‘Bu yüzde yüz Ermeni kanı. Ermeniyim, gururluyum, severim dolmayı’ diye kendi kendiyle dalga geçebiliyor.

Şarkı yarışmasının sonucu 23 Kasım’da belli olacak. Ama Ermeni dünyası için asıl mesele, hangi şarkının yanında durup nasıl bir Ermenilik tahayyül edildiğine dair verilecek yanıt. Zira bu yanıt, Ermeni halkının geleceğini de tayin edecek.