LEVON BAĞIŞ

Levon Bağış

OBUR

Çokça ve yanlış kullanılan Gurme kelimesinin kökeni ‘gourmand’, yani obur kelimesinden gelir. Her ne kadar gurme kelimesi çok daha sofistike ve özel bir imgeye sahipse de aslında bir gurmenin obur olmasını beklemekten daha doğal bir şey olamaz herhalde. ‘Gurmenin Son Yemeği’ kitabı, bir oburdan ziyade bir gurmenin sadece kırk sekiz saat ömrü kalan Fransa’nın en ünlü yemek yazarı ve eleştirmenin son saatlerini anlatıyor.