LEYLA YUNUS

GÜNCEL Baskıya karşı hiç susmadı: Leyla Yunus

2014 Sakharov Ödülü’ne aday gösterilen Leyla Yunus, Azerbaycan’daki insan hakkı ihlalleri konusunda sadece harekete geçmekle kalmadı, bu ihlallerin dünyanın geri kalanı tarafından da bilinmesini sağladı. Yunus, bu nedenle ülkenin 98 politik mahkumundan biri olarak tutuklu bulunuyor.
GÜNCEL Bakü’de muhalifler eziliyor

Azerbaycan 14 Mayıs 2014’te Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı koltuğunu devraldı. Bu durum, basın özgürlüğü ve insan haklarıyla yakından ilgilenen, ülke içindeki ve dışındaki bir avuç insanı, az da olsa umutlandırmıştı. Bu umudun kendini doğrulatamayacağı, çok zaman geçmeden anlaşıldı.