ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

GÜNCEL Sur için ivedi yargılama kararı: Danıştay Başbakanlık'tan savunma istedi

Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen’in Sur’daki acele kamulaştırma kararına yaptığı itiraz, Danıştay 6’ncı Dairesi’nce ivedi yargılama usulü kapsamına alındı. Danıştay, Başbakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 15 gün içerisinde savunma ve kamulaştırmaya ilişkin belgelerin gönderilmesini istedi.
GÜNCEL Devletin mimarlık tarihiyle imtihanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarları üzerine hazırladığı 'Türk Mimarisinde İz Bırakanlar' kitabının içeriği ve başlığı tartışmalara neden oluyor.
GÜNCEL Kaş-Kekova artık koruma altında

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün resmi onayıyla, Türkiye’nin denizel yönetim planıyla korunan ilk alanı oldu.