TÜZEL KİŞİLİK

GÜNCEL ‘Azınlık okullarına özgü yönetmelik şart’

Gözde Yılmaz, genç bir akademisyen adayı. Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programı çalışan öğrencisi olan Yılmaz’la, yeni tamamladığı ‘Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin Eğitim Sorunları’ başlıklı çalışması kapsamında, Ermeni toplumunun eğitim sorunlarını ve olası çözümleri konuştuk.
TOPLUM Kiliseye iş yeri muamelesi yapıp kapattılar

Antep Belediyesi, Yeni Yaşam Protestan Kilisesi’ne işyeri, kilisenin pastörüne ise işçi muamelesi yaptı. Belediyenin ‘kaçak işçi çalıştırıldığı’ gerekçesiyle hakkında kapatma kararı verdiği kilise, 28 Ağustos’ta mühürlenecek.
GÜNCEL Dini Özgürlükler Yasası artık şart

Türkiye Ermeni Patrikliği’nin avukatlığını üstlenen Ali Elbeyoğlu'nun, tüzel kişilik meselesinin yarattığı sıkıntıların çözümüne dönük somut önerileri var.