Kiliseye iş yeri muamelesi yapıp kapattılar

Antep Belediyesi, Yeni Yaşam Protestan Kilisesi’ne işyeri, kilisenin pastörüne ise işçi muamelesi yaptı. Belediyenin ‘kaçak işçi çalıştırıldığı’ gerekçesiyle hakkında kapatma kararı verdiği kilise, 28 Ağustos’ta mühürlenecek.

Temsili

UYGAR GÜLTEKİN
uygargultekin@agos.com.tr

Antep Belediyesi, Yeni Yaşam Protestan Kilisesi’nin kapatılmasına karar verdi. Belediye, tarafından bugün kiliseye yapılan tebligatta, kilise pastörünün kaçak çalıştığını ve bu yüzden kilisenin 28 Ağustos’ta mühürleneceğini belirtti. Belediye, üç ay önce de kiliseye aynı gerekçeyle 3 bin TL para cezası vermişti.

Tüzel kişilikleri yok

Türkiye, yasal olarak dini toplulukları halen tanımıyor. Türkiye’deki dini toplulukların tüzel kişilikleri yok. Bu nedenle, kiliselerde çalışan din adamlarının sigorta gibi yasal işlemlerinin yapılması oldukça zor. Protestan Kiliseleri ise diğer kiliselerden farklı olarak apartman dairleri veya dükkanlarda dernek olarak faaliyet gösteriyor. 

“3 kişi izin alabildi”

Agos’a konuşan Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Genel Sekreteri Umut Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerini hatırlattı. Şahin, “İçişleri Bakanlığı’nın kiliselerin kapatılamaması yönünde yayınladığı bir genelge vardı. Ancak görünen o ki ya genelgeden haberdar değiller ya da genelge yürürlükten kaldırılmış. Türkiye’de tüzel kişiliğimiz olmadığı için yıllardır benzer sorunlarla uğraşıyoruz. Din adamları yabancı uyruklu olduğu için çalışma izinleri konusunda sorun yaşanıyor. Din adamlarımız zaten kendi ülkelerinde sigortalı çalışanlar. Bu insanlar din adamı. Türkiye’de din adamı çalışma yasası var. Ancak şimdiye kadar üç kişi bu yasayla çalışma izini alabildi.”